نظر الهام. ت برای کتاب دور از اجتماع خشمگین

دور از اجتماع خشمگین
توماس هاردی، ندا ترابی
(۱۸ رای)
الهام. ت
۱۴۰۰/۱/۲۵
ترجمه افتضاح بود و نمیشه اصلا با داستان ارتباط برقرار کرد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.