نظر مریم رمضانی برای کتاب رژیم قلیایی

رژیم قلیایی
عایشه گل چوروحلو، مسعود علی نژاد
۸۹ رای
مریم رمضانی
۱۴۰۰/۱/۲۷
کتاب خوبی بود، منتها‌ی برنامه غذایی که چگونگی رژیم را نشان دهد، در کتاب ذکر نشده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.