نظر سعید ترنکجیان برای کتاب آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران

آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران
مهران فقیه سلیمانی، مجید محمدی
۲۲ رای
سعید ترنکجیان
۱۳۹۶/۳/۱۱
برای شروع بد نیست خیلی تخصصی نیست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.