نظر خشایار توکلی برای کتاب زندگی من در پیراهن سرخ و سفید

زندگی من در پیراهن سرخ و سفید
آرسن ونگر، بهنام باقری
(۱۳ رای)
خشایار توکلی
۱۴۰۰/۲/۵
فوق العاده هست و عبرت آموز
هیچ پاسخی ثبت نشده است.