نظر سما جبا برای کتاب زن در شاهنامه

زن در شاهنامه
محمدحسین مجدم
(۸ رای)
سما جبا
۱۴۰۰/۲/۹
بسیار مفید و دلچسب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.