نظر مژگان ذاکرین برای کتاب صوتی رباعیات خیام

رباعیات خیام
حسن حاجی قاسمی
(81 رای)
مژگان ذاکرین
۱۴۰۰/۲/۱۹
مشتاقم بسیار و بب نظیر است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.