نظر مژگان ذاکرین برای کتاب هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ جامی
عبدالرحمن بن احمد جامی
(۲۷۶ رای)
مژگان ذاکرین
۱۴۰۰/۲/۱۹
خیلی عالی و گرانقدر است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.