نظر معصومه قهرمانیان برای کتاب کوئینتین دوروارد

کوئینتین دوروارد
والتر اسکات، تورج هاشمی
(214 رای)
معصومه قهرمانیان
۱۴۰۰/۲/۲۳
خوب بود، با اروپای اون دوران آشنا میشی ولی پایان بی سر و تهی داشت
هیچ پاسخی ثبت نشده است.