نظر حسین حسن زاده برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۶۸ رای)
حسین حسن زاده
۱۴۰۰/۲/۲۴
شبیه سخنان اقای پرویز شهبازی در برنامه گنج حضور هست. ایگو همان من ذهنی هست که توهم هست. ما پولمان نیستیم ما زیبایی چهره مان نیستیم ما پست و مقاممان نیستیم ما انچه در ذهن برای خود با کمک هم هویت شدگی هایمان ساخته ایم نبستیم. ما جدا از فکرهایمان هستیم. ما باید بر فکرهایمان اگاهانه تسلط داشته نه اینکه فکرهایمان ما را اسیر خود کند و بیمارمان کند. ذهن تمایل دارد مجادله کند قضاوت کند حسادت کند خشمگین شود ما باید بر فکرهای خود نظاره کنیم و اشتباهایش را آگاهانه ببینیم. و فضا گشایی کنیم درد اگاهانه بکشیم و اگاهانه درد را رفع کنیم نه اینکه درد را نادیده بگیریم. حسادت درد است و از قضاوت ناشی میشود. قضاوت یعنی اینکه فکر میکنیم همه چی رو میدانیم ولی اینطور نیست اینها توهمات ذهن هست که ما تند تند انجام میدهیم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.