نظر Khosro Jalalmanesh برای کتاب اصول شروع بازی شطرنج

اصول شروع بازی شطرنج
خلیل حسینی
(13 رای)
Khosro Jalalmanesh
۱۴۰۰/۲/۲۹
خیلی خوب بود از آقای خلیل حسینی که در این رشته فعالیت خوبی دارند باید تشکر کرد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.