نظر Afshin Hasani برای کتاب صوتی پیامبر و رازهای دل

پیامبر و رازهای دل
جبران خلیل جبران، مسیحا برزگر
(۱۲ رای)
Afshin Hasani
۱۴۰۰/۳/۱۰
خییلی خوانش ضعیفی داره و شعرو ضایع کرده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.