نظر amin attar برای کتاب صوتی عادت‌های اتمی

عادت‌های اتمی
جیمز کلیر، هادی بهمنی
(247 رای)
amin attar
۱۴۰۰/۳/۱۹
به نظر من کتاب بشدت مفیده
الکی از صدا ایراد میگیرید لطفا مقایسه نکنید با صدای موزیک با دوبلرها
به فصل گوش کنید با صدا مانوس می‌شید
مهم محتواست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.