نظر اردشیر قنواتی برای رمان شمس و طغرا

رمان شمس و طغرا
محمدباقر میرزا خسروی
(52 رای)
اردشیر قنواتی
۱۳۹۶/۴/۱۸
بسیار عالی وآموزنده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.