نظر رضا مختصر برای کتاب مزایای منزوی بودن

مزایای منزوی بودن
استیون چباسکی، کاوان بشیری
(۴۴ رای)
رضا مختصر
۱۴۰۰/۴/۲۰
ترجمه من و اذیت کرد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.