نظر آزاده حکمت برای کتاب صوتی پیامبر و رازهای دل

پیامبر و رازهای دل
جبران خلیل جبران، مسیحا برزگر
(۱۲ رای)
آزاده حکمت
۱۴۰۰/۴/۲۶
انگارفرشته‌ای درگوش شما مهربانترین صدا رازمزمه میکندوشمارااز سنگینی مادیات رهایی میبخشد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.