نظر عباس الفخته برای کتاب آن بیست و سه نفر

آن بیست و سه نفر
احمد یوسف زاده
(۲۳۸ رای)
عباس الفخته
۱۴۰۰/۵/۱۹
ته داستان بازه، متوجه نشدم چجوری برگشتن و نظر مقامات در برخورد با اونا چی بود؟؟؟؟
هیچ پاسخی ثبت نشده است.