نظر Parisa Shariati برای کتاب صوتی پنج بزرگ زندگی

پنج بزرگ زندگی
جان پی. استرلکی، هانیه چوپانی
(28 رای)
Parisa Shariati
۱۴۰۰/۵/۲۶
بسیار مفید در زمینه رهبری
هیچ پاسخی ثبت نشده است.