نظر ز ت برای کتاب آموزش کامل مبانی و مفاهیم کاربر ICDL

آموزش کامل مبانی و مفاهیم کاربر ICDL
علی هندی ورکانه
(54 رای)
ز ت
۱۴۰۰/۶/۱۵
برای آزمون استخدامی بد نیست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.