نظر صادق رحیمی برای کتاب دروغ بازی

دروغ بازی
روث ور، محمدجواد شیری
(13 رای)
صادق رحیمی
۱۴۰۰/۶/۲۰
کتاب جنایی، با نگاه زنانه،
برای من که چندان جذاب نبود،
معمای داستان چندان پیچیده و هیجان انگیز نیست، بخش زیادی از داستان، توصیف احساسات شخصی است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.