نظر علی رشید برای کتاب صوتی پنج بزرگ زندگی

پنج بزرگ زندگی
جان پی. استرلکی، هانیه چوپانی
(28 رای)
علی رشید
۱۴۰۰/۶/۲۸
موضوع خوب، محتوای خوب، متن خوب، بیان خوب و در نهایت دسته بندی خوب در ارائه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.