نظر الهه اخلاقی برای کتاب صوتی پنج بزرگ زندگی

پنج بزرگ زندگی
جان پی. استرلکی، هانیه چوپانی
(28 رای)
الهه اخلاقی
۱۴۰۰/۶/۳۱
صداها از خود کتاب جذاب تر و اجرا بسیار قوی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.