نظر Leila Esmaeelzade برای کتاب همسر دوست داشتنی من

همسر دوست داشتنی من
سامانتا داونینگ، زهرا ظریفکار
(۱۹ رای)
Leila Esmaeelzade
۱۴۰۰/۷/۵
کتاب عجیبی بود نمیدونم چرا اخرش آدم متاثر میشه چرا اینهمه آدم روان پریش تو جامعه هستن
Tania Alamdari
۱۴۰۰/۷/۱۸
بنظرت منظورش از همچین پایانی چی بود؟