نظر بهروز فردمقدم برای کتاب صوتی عقل سرخ

عقل سرخ
شهاب الدین سهروردی، مریم محبوب
(۴۸ رای)
بهروز فردمقدم
۱۴۰۰/۷/۹
سفری از عقل جز تا عقل کل از زبان راز آلود وزیبای
سهروردی سفری از خود تا به خدا سفری از ظاهر به باطن
هیچ پاسخی ثبت نشده است.