نظر احمد عباسی برای کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است

هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است
ژولیا کریستووا، محمود مقدسی
(۶ رای)
احمد عباسی
۱۴۰۰/۷/۱۸
فیلسوفی بی شباهت به همه. نظریه پرداز بزرگ قرن. کتابهاش واقعاً سنگینه اما بی نهایت پرمغز
هیچ پاسخی ثبت نشده است.