نظر سعید لواسانی برای کتاب صوتی شیخ بهایی

شیخ بهایی
بتول زرکنده، بهروز طالبی
(20 رای)
سعید لواسانی
۱۴۰۰/۷/۲۲
اشعار به این زیبایی خیلی بی روح خوانده میشود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.