نظر Amir Amir برای کتاب مجموعه داستان های صمد بهرنگی

مجموعه داستان های صمد بهرنگی
صمد بهرنگی
(1130 رای)
Amir Amir
۱۴۰۰/۷/۲۴
سلام.
در یکی از نظرات نوشته بودند صمد بهرنگی ترور شده در صورتی که اصلا اینطور نبوده و ایشان با تعدادی از دوستان میروند کنار ارس برای شنا وای ایشان غرق میشود.
دوستان وی که گرایش چپ و سوسیالیستی داشتند از فرصت استفاده کرده و میگویند حکومتی‌ها او را کشتند. که اگر کشته شده بود باید کار دوستان وی باشد چون فقط آن‌ها آن جا بودند.
بعدها که این دوستان در اروپا بودند همگی معترف شدند که صمد غرق شده و آن‌ها به دروغ اتهام بستند که آن زمان خیلی مد شده بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.