نظر ش فراهانی برای کتاب صوتی سونات کرویتسر

سونات کرویتسر
لئو تولستوی، محمدعلی شیرازی
(75 رای)
ش فراهانی
۱۴۰۰/۷/۲۶
برای زمان خودش خوب بوده اما برای جامعه حال نمیتوان تجویز کرد بهر حال کتاب بدی نبود ارزش خواندن داره
هیچ پاسخی ثبت نشده است.