نظر Rahil najafi برای کتاب صوتی برگ باد

برگ باد
گابریل گارسیا مارکز، کاوه میرعباسی
(۱۰ رای)
Rahil najafi
۱۴۰۰/۸/۱
به معنای تمام مسخره
روایت یک نیمروز از زبان سه نفر یک پیرمرد یک زن و یک کودک همین و بس
هیچ پاسخی ثبت نشده است.