نظر اشکان جاویدی برای کتاب پیشگیری از جرم قاچاق مواد مخدر

پیشگیری از جرم قاچاق مواد مخدر
...
(۱۷ رای)
اشکان جاویدی
۱۴۰۰/۸/۱
قاچاق وفروش وتوزیع مواد متاسفانه گریبانگیر مردم جهان بخصوص ایران را گرفته است پس لازم است راه‌های پیشگیری از این بلای خانمون سوز را شناخت وبکار برد
این کتاب با ارائه راهکارهای مفید میتواند باعث پیشگیری از اعتیادشود زیرا دراین زمینه همواره پیشگیری بهتر از درمان است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.