نظر سمیه محمدی برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
سمیه محمدی
۱۴۰۰/۸/۱۴
خیلی کتاب عالی بود از تکرار پرهیز کرده بود و اینکه در هربخشش چیزهای جدید یاد میداد و کتاب با محتوای مفیدی بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.