دانلود کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی

کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی نوشته‌ی عزت اله گنج خانلو، به بررسی و بیان قوانین و مقررات شرکت‌های مدنی می‌پردازد.

شرکت مدنی دارای تاریخی به در ازای تاریخ فقه اسلامی است و الویت آن بر شرکت‌های گوناگون تجاری یکی از امور آشکار و بدیهی در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است. امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت‌ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی‌خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است.

در زمینه شخصیت حقوقی شرکت مدنی، بین فقهاء و حقوقدانان معاصر آن اختلاف نظر وجود دارد. مسئولیت ناشی از امتزاج حقوق شرکاء در اموال مشاع، یکی از مسئولیت‌های بحث برانگیز حقوق مدنی در زمینه شرکت‌های مدنی بوده که یا ناشی از امتزاج قهری همانند ارث و یا ناشی از امتزاج اختیاری همانند اینکه چند نفر دارایی خود را با اراده خود روی هم گذاشته تا بتوانند از طریق آن سودی حاصل کنند.

با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال وقف یا آورده‌های شرکت‌های تجارتی نمی‌شوند. این موضوع یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت مدنی است. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه‌ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می‌باشد.

در بخشی از کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی می‌خوانیم:

می‌دانیم که شرکت‌های تجاری از شخصیت حقوقی برخوردار می‌باشند واموال و دیون علی الاصول مربوط به شخصیت حقوقی است و قانون‌گذار در ماده 583 ق. ت. کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی قلمداد نموده است. عده‌ای از حقوقدانان با الهام از این ماده فقط شرکت‌های تجاری را دارای شخصیت حقوقی دانسته و بر این عقیده‌اند که: شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند.

شرکت مدنی که قانون‌گذار از آن بعنوان عقدی معین نام می‌برد و در فصل هشتم از قانون مدنی آن را هم ردیف اینگونه عقود ذکر نموده از جمله مهم‌ترین مباحث این فصل نیز به شمار می‌آید.

همانند دیگر مباحث شرکت مدنی که در آن صاحب نظران اختلاف عقیده داشته‌اند بحث مربوط به شخصیت حقوقی آن نیز اختلافی بوده و نظرات و دیدگاهای متفاوتی در این زمینه ابراز گردیده است.

طرفداران شخصیت حقوقی اینگونه شرکت‌ها معتقدند که: هیچ نص قانونی وجود ندارد که شخصیت حقوقی شرکت مدنی را نفی نماید و ایجاد شخصیت حقوقی را ناشی از منشاء وجود اینگونه شرکت دانست که هر گاه شرکاء قصد خود را از انعقاد عقد شرکت ایجاد شخصیت حقوقی باشد. شخصیت حقوقی آن محقق است.

عده‌ای دیگر به مخالفت برخاسته و برای شرکت مدنی شخصیت حقوقی قایل نشده‌اند. این عده برای اثبات نظرات خود به ماده 583 ق. ت. استناد کرده و می‌گویند: قانون‌گذار فقط شرکت‌های مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی دانسته است. بعلاوه شرکت مدنی صرفا مالکیت مشترک است واین نوع مشارکت نمیتواند واجد شخصیت حقوقی باشد.. همچنین طرفداران عدم اعطای شخصیت به شرکت‌های مدنی به این مطلب نیز اشاره میکنند که: یکی از ممیزات و تشخیص شرکت‌های مدنی از شرکت‌های تجاری همین مشخصه است که شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی بوده و شرکت‌های مدنی فاقد آن می‌باشند.

بنابراین با توجه به اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی در این زمینه باید اذعان نمود که؛ استناد به ماده 583 ق. ت. واینکه قانون‌گذار شرکت‌های مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی می‌داند دلیل بر نفی شخصیت حقوقی شرکت‌های مدنی نمی‌باشد، چرا که بنا بر قاعده فقهی نفی شی نفی ما عدا نمی‌کند نیز مثبت این مطلب است. در نتیجه نه تنها نصی در قانون موجود نمی‌باشد که شخصیت حقوقی شرکت‌های مدنی را نفی بکند، بلکه نصوصی موجود است که وجود شخصیت اینگونه شرکت‌ها را نیز تایید می‌کند. و قبول شخصیت حقوقی برای شرکت‌های مدنی مفهومی انتزاعی و تاسیس حقوقی است که بیشتر برگرفته از خواست مشترک اطراف عقد است. و در مورد اینگونه شرکت‌ها مقرون به صحت و واقعیت می‌باشد.

 ۲۱۸ صفحه، ۲۰۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-229-043-6 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی با نگاهی به حقوق مصر
فصل سوم: شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنی با نگاهی به حقوق مصر
فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
نتیجه گیری و جمع بندی بحث
منابع و ماخذ

راهنمای دانلود کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی

برای دانلود کتاب حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  حقوق شرکاء شرکت مدنی در نظام کنونی
معراج خیرجو
۱۳۹۹/۲/۲۴
کتاب کاربردی در زمینه شرکا غیر تجاری
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)