سیاست‌های حریم شخصی

حریم شخصی شما برای ما بسیار مهم است. در این سیاست‌نامه حریم شخصی، اطلاعاتی که از طریق کتابراه از شما گردآوری می‌کنیم، نحوه ذخیره و استفاده آنها را توضیح خواهیم داد.

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی داده‌هایی هستند که می‌توانند برای تشخیص یک فرد مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر تنها اطلاعاتی با این ویژگی، که از طریق کتابراه جمع‌آوری می‌شود، شامل اطلاعاتی است که در بخش ثبت نام وارد می‌کنید.

نشانی ایمیل و شماره موبایل کاربران به هیچ عنوان در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دیگر قرار نخواهد گرفت و ما تنها اطلاعات مربوط به کتابراه و خدمات آن را به مشتریان ارسال می‌کنیم.

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات غیرشخصی

ما هیچ‌گونه اطلاعات غیرشخصی از طریق سایت یا نرم‌افزارهای کتابراه جمع آوری نمی‌کنیم.