کتاب‌های مرتبط با کتاب دغدغه‌های یک زن ایرانی در جنگ جهانی دوم