دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد یک، منتشر شد. ظرفیت شهرداری‌ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی و کمبود منابع مالی در شهرداری‌ها و جایگزینی درآمدهای پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

خاطرات جمعی بخشی از ارزش‌های فرهنگی شهرهاست که علاوه بر نقشی که در هویت بخشی به آن‌ها ایفا می‌نماید، موجبات لمس تجربه تکرار نشدنی از نسلی به نسل دیگر را فراهم می‌سازد. تحولات پرشتاب شهر بجنورد پس از مرکز استان شدن تأثیرات فراوان و گاه مخربی را بر شهر داشته است. مسأله بد هویتی شهرهای ما مسأله جدیدی نیست لیکن چگونگی برخورد با آن، با وجود سابقه مسأله، هنوز مشخص نیست.

هدف این تحقیق، شکل دهی به هویت ویژه شهر بجنورد بر مبنای ارزش‌های فرهنگی درون شهر (خاطرات جمعی و روایت‌ها) است.

 ۷۵ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4424 

چاپ ۱۳۹۹، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

خوانش هویت شهری با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی نهفته در خاطرات-جمعی شهروندان؛ مطالعۀ موردی: شهر بجنورد
تدوین الگوی پیشنهادی شفافیت و شفافیت فرآیندی در مدیریت شهری؛ مطالعه موردی شهرداری تهران
جمع‌آوری داده‌های جرم و جنایت در سطح شهرها با استفاده از روش اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب (مطالعه تطبیقی) 
ظرفیت شهرداری‌ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی
اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک؛ نمونه مطالعاتی: محله شهرک آزمایش، منطقه دو شهر تهران
کمبود منابع مالی در شهرداری‌ها و جایگزینی درآمدهای پایدار

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11- جلد یک