دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 3


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 3 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 3

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 3، منتشر شد. این شماره به بررسی ارائه رویکرد داده‌ کاوی به منظور جذب پرسنل؛ مطالعه موردی شهرداری قزوین و ارائه مدلی برای مکان‌یابی تسهیلات اورژانسی در مواقع اضطراری، می‌پردازد.

موفقیت یا شکست سازمان ارتباط مستقیمی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد. همچنین انتخاب و به‌کارگیری شایسته‌ترین افراد در هر شغل یکی از مهم‌ترین مسائل و تصمیم‌های مدیریتی محسوب می‌شود. اغلب داده‌ها و اطلاعات فراوانی در سازمان‌ها وجود دارد که بدون استفاده قرار می‌گیرند داده‌کاوی، به عنوان راه‌حل برای چنین مسائلی است. با توجه به وجود بانک داده‌های فراوان در سازمان‌ها (به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی) در این پژوهش نیز سعی بر این است ضمن استفاده از فن داده‌کاوی به ‌عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات و با پرداختن به یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی (گزینش و انتخاب کارکنان)، عوامل و قواعد مؤثر بر عملکرد نیروی انسانی شناسایی شده و با کشف الگوی پنهان بین وضعیت کارکنان با کارایی و اثربخشی آن‌ها و اعلام آن به مدیران، بتوان آن‌ها را برای تصمیم‌گیری در مورد استخدام و انتخاب صحیح کارکنان، هدایت نمود.

در این پژوهش، تکنیک داده‌کاوی مورد استفاده درخت تصمیم‌گیری، شبکه عصبی و رگرسیون بوده که در نهایت مشخص گردید که متغیرهای نوع مدرک تحصیلی، سابقه سازمانی و پست سازمانی تأثیر به سزایی در ارتقاء کارکنان داشته است. و با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی جهت کاربردی نمودن نتایج ارائه گردید.

 ۵۴ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4394 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

ارائه رویکرد داده‌ کاوی به منظور جذب پرسنل؛ مطالعه موردی شهرداری قزوین
ارائه مدلی برای مکان‌یابی تسهیلات اورژانسی در مواقع اضطراری
طراحی مجدد بهینه زنجیره تامین و توسعه محصول جدید
مدل استخراج الزامات طراحی سیستم‌های پیچیده، مبتنی بر ترکیب بهینه‌ای از فناوری‌ها

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 3

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 3 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 3