دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397

  • ناشر: فصلنامه علمی حقوقی قانون یار
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397

فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397، منتشر شد. آسیب‌شناسی امنیت شغلی و استخدامی در نظام حقوقی ایران، بررسی جرم‌شناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان) و نقض اینترنتی حقوق مالکیت صنعتی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می‌رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند. اما عده‌ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از توان مادی برخوردار بوده و می‌توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های کارمندان دولت و آسیب‌ها به مستخدمین دولت، عدم ثبات شغلی یا ترس از دست دادن شغل، پایین بودن حقوق و دستمزد، عدم آشنایی با وظایف استخدامی و عدم امنیت شغلی است. بنابراین، اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد تا از کارمندان دولت در هنگام از دست دادن کار به دلایل مختلف حمایت کند، چنین کارمندانی احساس امنیت خاطر کرده و به امنیت شغلی خود مطمئن می‌شوند. از جمله این حمایت‌ها، پیش‌بینی قالب قرارداد کار دائم است. این مطالعه که به صورت تحلیلی، توصیفی و شیوه گردآوری کتابخانه‌ای در پاسخ به هدف اصلی مقاله، بررسی آسیب شناسی امنیت استخدام مستخدمان دولت و تأثیر آن در ایجاد اشتغال انجام پذیرفته است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که، عدم ثبات در جایگاه سازمانی، عدم امنیت روانی، درآمد ناکافی، عدم وجود رضایت شغلی و... بیشترین اثرات را در امنیت شغلی مستخدمان دولتی شامل می‌شوند.

امنیت شغلی از جمله مسائلی است که افکار کارکنان سازمان‌ها را به خود مشغول می‌کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‌شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش‌های انسانی می‌گردد. منظور از امنیت شغلی، تواناسازی کارکنان است نه رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل‌های مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه‌ی ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است.

 ۵۸۲ صفحه، ۹ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-3701 

چاپ ۱۳۹۷: ۳۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

آسیب‌شناسی امنیت شغلی و استخدامی در نظام حقوقی ایران
بررسی جرم‌شناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان)
نقض اینترنتی حقوق مالکیت صنعتی
بررسی نظام حقوقی بین‌المللی حمایت از محیط زیست دریایی با تکیه بر دریاچه خزر در بستر آلودگی
استرداد مجرمین در نظام‌های حقوقی ایران و کانادا و حقوق بین‌الملل
تعامل رسانه‌ها با سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر
مسئولیت مدنی وزارت اطلاعات
بررسی تحلیلی - نتقادی اصل 85 قانون اساسی
بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع
حق حبس مهریه زوجه در حقوق موضوعه
نقش حقوق بین‌الملل در حمایت و ارتقای اخلاق پزشکی
حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تأکید بر رویه قضایی ایران
ماهیت معامله فضولی
ماهیت حقوقی وصیت به جزء مشاع از ترکه
چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات شرعی
عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای افغانستان
بررسی صحنه جرم
بررسی حقوقی عملیات اجرائی در فروش مال مورد وثیقه
خشونت علیه زنان در دادگاه رواندا
مبنای فقهی مسئولیت مدنی با نگاهی به قاعده لاضرر
جنایات علیه بشریت در نسل‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری با تأکید بر دادگاه یوگسلاوی سابق
بررسی کیفری مجازات‌های جایگزین حبس
بررسی جزایی عناصر بزه جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
بررسی بزه دیده شناختی کودکان کار
تحلیل حقوقی انتقال عین مستأجر در قانون مدنی
تعارض اصل صحت با اصل استصحاب در فقه
اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران

راهنمای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397

برای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397