دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - شماره دوازدهم - زمستان 1398

  • ناشر: فصلنامه علمی حقوقی قانون یار
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - شماره دوازدهم - زمستان 1398 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - شماره دوازدهم - زمستان 1398 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - شماره دوازدهم - زمستان 1398

فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دوازدهم - زمستان 1398، منتشر شد. بررسی ماهیتی ایجاب و قبول‌های الکترونیکی با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی و بررسی فقهی احکام و شرایط فرزندخواندگی در اسلام، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

امروز با پا گذاشتن در هزاره سوم میلادی، فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات به نحوه شگفت‌آوری وارد ساختار زندگی انسان‌ها شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبر) اشاره کرد. بی‌تردید به موازات گسترش فعالیت‌ها و ارتباطات در فضای سایبر، بخشی از بزهکاران نیز فعالیت‌های مجرمانه خود را به فضای سایبر منتقل کرده‌اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم یا جرائمی می‌شوند.

از این رو با توجه به افزایش آمار جرایم و استفاده از شیوه‌های نوین در ارتکاب جرایم سایبری و عدم کارایی واکنش‌های کیفری، ضرورت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر فنی که با تغییر شرایط محیطی در صدد است از ارتکاب جرم فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند، در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

 ۵۹۱ صفحه، ۷ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-3701 

چاپ ۱۳۹۸: ۱۰۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

پیشگیری از جرایم سایبری و محدودیت های حاکم بر آن
بررسی حقوقی مهریه زوجه در نظام قانون گذاری ایران
بررسی ماهیتی ایجاب و قبول‌های الکترونیکی با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
بازتاب سیاست کیفری ایران در قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 درخصوص قرار میانجی گری از سوی نهاد دادسرا در پرتو عدالت ترمیمی
بررسی فقهی احکام و شرایط فرزندخواندگی در اسلام
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
ضمانت اجرای معاملات معارض با نگاهی به رویه قضایی ایران
تحلیل و واکاوی ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه‌های باستانی
مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در جنایات
تحلیل تطبیقی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در نظام جزایی کنونی
سیاست جنائی تقنینی نظام حقوق ایران در خصوص سقط جنین
صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات غیر قراردادی
موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران
معیارهای تشخیص و مصادیق سبب اقوی از مباشر در قوانین جزایی و فقه
بررسی و تحلیل بازدارندگی کیفرشناسی نوین در علوم جزایی و کیفری
الزام کیفری به نظام‌ مندی سازی مسئولیت کیفری در رسانه‌های الکترونیکی
تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه‌های خانواده شهر تهران
میزان بازدارندگی مجازات‌های جایگزین حبس از سال 1393 تا 1397 در شهرکرد
واکاوی حقوقی مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به تنظیم مفاد و شروط مندرج در اسناد رسمی
واکاوی انعکاس نظریات جرم شناسی رشدمدار و انتقادی در گلستان و بوستان سعدی
مفهوم شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها در نظام حقوق بین الملل
آثار ماهواره و حکم آن از منظر فقه

راهنمای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - شماره دوازدهم - زمستان 1398

برای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - شماره دوازدهم - زمستان 1398 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - شماره دوازدهم - زمستان 1398