دانلود فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 3


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 3 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 3

فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 3، با هدف بررسی تفاوت تغییرات نگرش جوانان و والدین آنان نسبت به جایگاه اجتماعی سالمندان در سطح شهر تهران انجام‌ شده است.

این پژوهش با بررسی نظریه‌های پژوهشی که در این رابطه انجام‌ شده قصد دارد تفاوت نگرشی جوانان و والدین را بسنجد و به روش پیمایشی انجام‌ شده و اطلاعات با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش افراد بین 18 تا 75 سال در سطح مناطق 22 گانه تهران بزرگ بوده است. با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی اتفاقی 384 نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات لازم برای پژوهش گردآوری شد و در پایان داده‌های به‌ دست‌ آمده با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌ و تحلیل شد.

پژوهش حاضر دارای سه متغیر منزلت سالمند، ویژگی سالمند و نیاز سالمندان به حمایت است که رابطه جوانان و والدین با آن‌ها سنجیده شده و سپس به مقایسه نتایج پرداخته شده است. بین نگرش جوانان و والدین نسبت به منزلت سالمندان در جامعه تفاوت وجود دارد و والدین منزلت بالاتری برای سالمندان قایل هستند. بین نگرش جوانان و والدین نسبت به ویژگی سالمندان در جامعه تفاوت وجود دارد و والدین ویژگی‌های سالمندان را مثبت‌تر گزارش کرده‌اند. بین نگرش جوانان و والدین نسبت به نیاز سالمندان به حمایت خانواده در جامعه تفاوت وجود دارد و والدین معتقدند سالمندان به حمایت بیشتری در خانواده نیاز دارند.

از آراء اندیشمندان برمی‌آید، جامعه‌شناسی تلاشی است برای یافتن الگوهای عام اجتماعی در رفتارهای افراد جامعه. علوم اجتماعی قلمرو بسیار گسترده‌ای از جامعه را در بر می‌گیرد که آگاهی یافتن نسبت به هر یک از زیرشاخه‌های آن مستلزم مطالعات گسترده پژوهشگران و متخصصین است. نظر به پیچیدگی مسائل اجتماعی و انسانی، امروزه شاهد چرخش گفتمان‌ها و تغییر دیدگاه‌ها از نگاه تک‌ بعدی به رویکردهای چندبعدی و بین‌رشته‌ای هستیم. رویکردها و گونه‌های میان‌رشته‌ای، مبین نسبت و نحوه پیوند و تعامل میان دانش، مفاهیم، روش‌ها، تجارب و ابزارهای مختلف از رشته‌های گوناگون در خصوص موضوع یا مسئله مورد نظر هستند که نوع همکاری، مشارکت و شیوه‌های مواجهه با موضوعات و مسائل پیچیده را به کنشگران فعالیت‌های میان‌رشته‌ای نشان می‌دهند.

نشریه «مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی» با هدف ترویج دانش جامعه‌شناختی، کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آن، شناخت جایگاه علوم اجتماعی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور، بحث و تبادل‌نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه، بررسی مسائل اجتماعی روز ایران و... به انتشار مقالات تخصصی می‌پردازد.

فهرست مطالب

بررسی نگرش جوانان و والدین نسبت به جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده (خانواده‌های تهرانی سال 1395)
مطالعه دسترس‌پذیری خدمات و تسهیلات برای افراد با آسیب بینایی ‌شهر تهران
نقش شهروندگرایی فراملی در حاکمیت دولت‌های محلی (مطالعه موردی؛ کشورهای فرانسه و ایران)
نقش دین بر مراقبت‌های اجتماعی
فراترکیب پژوهش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران (کلیه مقالات مجلات علمی پژوهشی طی سال‌های 1388 تا دی‌ ماه 1397)

 ۹۰ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4475 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 3

برای دانلود فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 3 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی - شماره 3