دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98

  • ناشر: ماهنامه تخصصی محیط زیست
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98

ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98، منتشر شد. تکنولوژی جدید BAT GMS برای شناسایی و آزمایش آب‌های زیرزمینی و اهمیت و نقش کاربردی رانندگی تدافعی جهت افزایش ایمنی رانندگان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید.

در مناطقی که در آن صنعت پرورش مرغ گوشتی واقع شده است. کود مرغی حاصل از مرغداری‌ها می‌تواند یک منبع مهم آلودگی آب زیرزمینی باشد و زمانی که در مرغداری‌ها از آب زیرزمینی به عنوان منبع آب شیرین استفاده می‌شود، این آلودگی می‌تواند اثرات چشم‌گیری بر روی آب زیرزمینی داشته باشد. از این روی، پیش‌بینی میزان این آلودگی یا از مدلسازی انتشار ریاضی قوی و یا از دیدگاه ارزیابی داده‌های آزمایشی، می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. در این مطالعه، ما به بررسی مدل‌سازی اثرات کود مرغی بر روی آب زیرزمینی با شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌پردازیم. یک مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی کلیفرم کل در چاه آب زیرزمینی در مرغداری‌ها توسعه یافت. الگوریتم پس انتشار خطا برای آزمون و آموزش شبکه استفاده شد و الگوریتم لونبرگ مارکوات برای بهینه‌سازی استفاده شد.

 ۱۲۲ صفحه، ۱۰ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۸: ۵۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰۰ ت - 6.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

تکنولوژی جدید BAT GMS برای شناسایی و آزمایش آب‌های زیرزمینی
اهمیت و نقش کاربردی رانندگی تدافعی جهت افزایش ایمنی رانندگان
مدل شبکه عصبی مصنوعی برای اثرات کود مرغی بر روی آب زیرزمینی
تحلیل و بررسی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
بررسی عملکرد منعقد کننده‌های پلی آلومینیوم کلراید (PAC) و کلروفریک (FeCl3) در حذف کل کربن آلی و کدورت از آب
زندگی‌نامه دکتر محمود بهزاد پدر علم زیست‌شناسی نوین
گزارش حفاری تونل ملت
آب و دیگر هیچ!
پروژه‌ای برای اولین بار ترجمه تخصصی کتاب مهندسی فاضلاب قسیم

راهنمای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98

برای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و پنجم؛ مرداد 98