دانلود کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران

  • از: عاطفه تخله
  • ناشر: انتشارات قانون یار
  • ۲ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران

کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران نوشته‌ عاطفه تخله، در مورد قوانین مربوط به تجارت‌های الکترونیک و معاملات بازرگانی و انعقاد قردادهای الکترونیک است.

برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فناوری‌ها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تجارت، امری ضروری است.

تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده‌ها از جمله شیوه‌هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد، شرکت‌ها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌ خصوص فناوری‌ها ندارند.

برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت است. همچنین مهم‌ترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرآیندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابت‌های اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه‌اندازی شوند. در نهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورت‌های حضور این پدیده در روند فعالیت‌های سازمان است.

تجارت بین‌المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده‌ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.

 ۱۳۶ صفحه، ۳۵۸ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8077-80-0 

چاپ ۱۳۹۶: ۱۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول - تعریف سند و انواع آن
مبحث دوم - مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی
مبحث سوم - انواع اسناد تجاری الکترونیکی
گفتار اول - سند رسمی تجاری الکترونیکی
گفتار دوم - سند عادی الکترونیک
مبحث چهارم - مفهوم امضای الکترونیکی
گفتار اول: امضاى دیجیتالى یا امضای الکترونیکى؟
مبحث پنجم - ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک
مبحث ششم - مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آن‌ها
مبحث هفتم - منظور از قانون حاکم
مبحث هشتم - مفهوم قرارداد الکترونیکی
مبحث نهم - مفهوم ایجاب در حقوق مدنی
مبحث دهم - مفهوم قبول در حقوق مدنی
مبحث یازدهم - ایجاب الکترونیکی
مبحث دوازدهم - مفهوم قبول در قراردادهای الکترونیکی
مبحث سیزدهم - تاریخچه تجارت الکترونیک
مبحث چهاردهم - تعریف تجارت الکترونیک
مبحث پانزدهم - مفهوم خیار
فصل دوم: شرایط  قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: ویژگی قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول - الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم - عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)
گفتار سوم - اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی
گفتار چهارم - جنبه بین‌المللی قراردادهای الکترونیکی
گفتار پنجم - ضرورت استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزارهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد
گفتار ششم - صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده
گفتار هفتم - از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی
مبحث دوم - اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک
گفتار اول ا- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی
گفتار سوم: شرایط صحت معامله
فصل سوم: احکام قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول: تشکیل قرارداد بوسیله‌ی رایانه باید دارای شرایط زیر باشد
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
بند اول: مقررات داخلی ایران
مبحث دوم: خیارات، تخلف از حق فسخ
گفتار اول - مبنای خیار
بند اول: انواع خیار
گفتاردوم: خیارات در قراردادهای الکترونیکی
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک
بنداول) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ
بنددوم) از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟
گفتار ششم: خیار رویت و تخلف وصف در قراردادهای الکترونیکی
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی
مبحث سوم - امضای الکترونیک
مبحث پنجم - تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل
فصل چهارم: آثار قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: انحلال قرارداهای الکترونیک
گفتار اول: اقاله
گفتار دوم: انحلال ارادی
مبحث دوم - قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی
گفتار اول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم
فصل پنجم: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی
ج) انواع تجارت الکترونیکی
د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی
د – قواعد سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای
فهرست منابع
الف - کتب
ب - پایان نامه‌ها
ج - منابع اینترنتی

راهنمای دانلود کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران

برای دانلود کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران