دانلود کتاب آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

کتاب آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به رابطه‌ی ایران و آمریکا می‌پردازد و در ادامه تمام تهدیدهای امنیتی علیه ایران را تحلیل می‌کند.

هادی رحمانی، حلیمه شبانی و علی آقابالایی، نویسندگان کتاب، در ابتدای امر به تعریف تهدید و ریشه‌ی مشکلات این دو کشور می‌پردازند و انواع و اقسام تهدیدها و مشکلات امنیتی را برمی‌شمارند.

بر کسی پوشیده نیست که کشور ایالات متحده‌ی آمریکا تا به امروز با حربه‌های گوناگون تلاش کرده است تا به این کشور آسیب بزند. این راه‌ها همواره نظامی نیستند و بر ما واجب است که با این موارد آشنایی داشته باشیم.

در بخشی از کتاب آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم:

مفهوم امنیت قدمتی به بلندای تاریخ دارد. انسان از بدو پیدایش، همواره با مساله‌ای بنام امنیت دست به گریبان بوده و هیچگاه فارغ از دغدغدهای آن به سر نبرده است. بدون اشاره به آن، سر در آوردن از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها و تحولات مربوط به آن امکان پذیر نیست. نکته‌ی مهم این است که به رغم حجم گسترده‌ی نظریه‌پردازی در خصوص امنیت که با جریان جهانی ایجاد و تقویت مراکز و نهاد مطالعاتی و تحقیقاتی در این زمینه مقارن بوده است. کماکان بخش مهمی از مقوله‌های بنیادین آن مانند «تعریف امنیت» نیز با اتفاق نظر نخبگان علمی و سیاسی مواجه نبوده و همین مقاومت، به ابهام آلودگی مباحث امنیتی و حتی برخی حوزه‌های کاربردی آن افزوده است. امنیت به منزله‌ی دغدغه‌ی دیرینه‌ی جوامع انسانی و نیز به منزله‌ی کارویژه‌ی اساسی دولت‌های مدرن از آغاز تاکنون، تحولات ذهنی و عینی متعددی را پشت سر گذاشته است.

 ۱۳۹ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6350-40-2 

چاپ ۱۳۹۸: ۳۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت
ویژه امروز: ۶۰۰۰ ت (۴۰%) - 2.09€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم و نظریه‌ها
مقدمه
نظریه‌های مرتبط با امنیت
دیدگاه واقع‌گرایی (رئالیست)
دیدگاه آرمان گرایانه: (ایده آلیست)
دیدگاه لیبرالیسم
دیدگاه پوزیتیویسم و پست پوزیتیویسم: (اثبات گرایی)
دیدگاه پست مدرنیسم
مکتب سازه انگاران
مکتب کپنهاک و امنیت سیاسی و اجتماعی
مکتب کپنهاگ
امنیت سیاسی و اجتماعی از دیدگاه مکتب کپنهاگ
امنیت سیاسی
امنیت اجتماعی
مفاهیم و نظریه‌های تهدید
فصل دوم: انواع تهدید
تهدید در مطالعات امنیتی جهان سوم
منابع تهدید
تهدید در فضای سیاسی
تهدید در فضای امنیتی
2-2-2 گونه شناسی تهدید نرم
2-تهدید نرم بر اساس ابزار
3-تهدید نرم بر اساس روش
4-تهدید نرم بر اساس چارچوب فضایی
3-2-2 ابعاد تهدید نرم
4-2-2 شاخص‌های تهدید نرم
5-2-2 مولد تهدید نرم
6-2-2 مجاری تهدید نرم
فصل سوم: تهدیدات سیاسی – امنیتی آمریکا علیه ج. ا. ا
الگوی رفتاری آمریکا
رویکرد آمریکا و گزینه‌ها در مراکز تصمیم ساز آمریکایی در باره ایران:
رویکرد تغییر از درون
تهدیدات سخت افزارانه
مفهوم براندازی 
روند اقدامات براندازی
سطوح براندازی
محورهای براندازی سخت در سطح ملی
شورش
انقلاب
جنگ داخلی
کودتا
سطح فراملی
مهم‌ترین اقدامات سطوح فراملی به‌منظور براندازی و یا تغییر هیأت حاکمه
جنگ‌های چریکی
عملیات آشکار براندازی
تهدید نرم افزارانه
دامن زدن به جدایی طلبی
از هم گسیخته کردن کالبد سیاسی
تهدید علیه مشروعیت
مشروعیت سیاسی یا عدم آن
تهدید قرارگرفتن ثبات سیاسی
شاخص‌های ثبات سیاسی
شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی
تهدید قرارگرفتن ساختار موجود حکومت
ایجاد احساس تبعیض و عدم برقراری عدالت
جایگاه و ضرورت عدالت اجتماعی
ابعاد و شاخص‌های عدالت اجتماعی
آثار و نتایج عدالت
نقض حاکمیت نظام
شگردها، تاکتیک‌ها و روش‌ها در تهدید نرم - سخت آینده امریکا
اهداف تهدیدهای نرم علیه ایران
منابع
منابع خارجی

راهنمای دانلود کتاب آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

برای دانلود کتاب آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  آینده تهدیدات سیاسی - امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران