دانلود کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان)

  • از: عباس محمدی اصل
  • ناشر: انتشارات آرمان رشد
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان)

کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان) نوشته‌ی عباس محمدی اصل، به بررسی مباحث زیست‌شناسی و تاثیرات منفی که این شاخه از علم بر زنان دارد، می‌پردازد.

زیست‌شناسی مذکر درصدد است مبانی زیستی مسائلی چون تقسیم کار نابرابر جنسی را توضیح دهد. برای زیست‌شناسی فرق نمی‌کند که با تأکید بر نسبت کوچکی حجم مغز و بهره هوشی، فرودستی نژادی رنگین پوست را در مقایسه با نژاد سفید مبرهن دارد یا از این طریق بر ماهیت و توانمندی تفاوت زنان و مردان انگشت نهد و مصداق فرودستی زنان گردد.

کاربردی شدن زیست‌شناسی در عرصه طب و مراقبت‌ها و خدمات درمانی در حیطه نهادهای تخصصی نظیر بیمارستان و درمانگاه هم به اعمال تبعیض جنسیتی از این رهگذر معطوف شده و وای بر حال زنانی که علاوه بر جنسیت از فرودستی نژادی و قومی و طبقاتی و نظایر آن هم بهره داشته باشند. زیست‌شناسی در این پرتو موانع برابری جنس - جنسیتی را پاس می‌دارد و ستیز با آن‌ها را برمی‌انگیزد.

در این کتاب کوشش می‌شود آسیب‌شناسی زیستی که از این رهگذر متوجه زنان می‌گردد، برجسته شده و معلوم گردد مفاهیمی چون عینیت، صدق و حقیقت نمی‌تواند بر این سیاق در عرصه علم زیست‌شناسی مبین وضعیت واقعی ارحام صدری باشد که به ابتای بشر، شرف حیات بخشیده‌اند و موجبات تکامل تمدن را فراهم آورده‌اند.

در بخشی از کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان) می‌خوانیم:

مرور انتقادی تاریخ سیاست‌های فیزیولوژیک برای فهم ربط ارزشی زیست شناسی با پارادایم مذکر ضرورت دارد؛ چنانکه در این بازنگری مشخص خواهد شد چگونه مطالعات حیوانی و رفتاری و اجتماعی دست در دست هم به تولید و باز تولید سلطه چونان خواست نابرابر سالاری این پارادایم می‌پردازند. این علوم آینه تمام نمای منویات جنس – جنسیتی حاکم بر پارادایم مذکرند و واقعیتی را بازتاب می‌دهند که چون تحت الشعاع نابرابری ثروت و قدرت و منزلت و معرفت میان زنان و مردان قرار می‌گیرد، تصویری باژگونه و کژدیسه از زندگی زیستی - اجتماعی عرضه می‌دارند.

در این پرتو است که علوم مزبور مبدل به ابزار باز تولید جهان مبتنی بر نابرابر سالاری شده و با عرضه ایدئولوژی‌های مشروعیت بخش به این نابرابری، قدرت مادی آن را تقویت کرده و تداوم و استمرار می‌بخشند.

نظریه‌ها و روش‌های تجربی زیست شناسی در جستجوی مبانی مزاجی - رفتاری زنان و مردان از این زاویه چنان متوجه ژنتیک و هورمون و مغز می‌شوند که توجیه کننده روابط اجتماعی مبتنی بر فرهنگ نابرابر سالار جنس جنسیتی باشند. فرض چنین تبعیضی در عرصه زیست شناسی آن است که رفتارهای آدمیان و صور سازمان‌های اجتماعی نظیر آمریت سلسله مراتبی و سلطه فرادستان بر فرودستان حاکم بر فرهنگ امروزین بشر همواره وجود داشته و گویا از طبیعت وی جدایی ناپذیر است.

از این رو بود که تا این اواخر تطور گرایی در پاسخ به چگونگی تکامل تاریخ آدمی تاکنون و نیز چرایی رفتارهای فعلی وی بر فرض تنازع بقا و انتخاب اصلح و بقای انسب پای می‌فشرد و از این رهگذر سلطه سلسله مراتبی را مبرهن می‌داشت و لاجرم تا توجیه خصائص و رفتارهای متمایز زنان و مردان پیش می‌آمد و فرهنگ نابرابر سالار جنس – جنسیتی را ذاتی و طبیعی جلوه می‌داد.

 ۲۵۱ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-9870-54-7 

چاپ ۱۳۹۷: ۴۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

سخنی با خواننده
مقدمه
کلیات
جنسیت و زیست شناسی
جنسیت و زیست شناسی اجتماعی
جنسیت و مغز
جنسیت و هورمون
جنسیت و مرد شکارچی
جنسیت و زن مطیع
جنسیت و آناتومی خشونت
جنسیت و سکسوالیته
جنسیت و شبیه سازی
جنسیت و بازنگری در زیست شناسی
کتاب‌نما

راهنمای دانلود کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان)

برای دانلود کتاب ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان)