دانلود کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی

کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی نوشته‌ی علی عبداله‌خانی با تکیه بر تک قطبی بودنِ توزیع قدرت جهانی در عصر حاضر نتایج سقوط نظام سلطه‌گر آمریکا را بررسی می‌کند.

علی عبداله‌خانی در این کتاب، به افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا با استفاده از مباحث نظری، شواهد و اطلاعات موجود می‌پردازد. به همین دلیل، حدود 40 مصاحبه‌ی علمی با صاحب‌نظران و دانشمندان مسائل بین‌المللی در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

برخی از مؤثرترین مصاحبه‌شونده‌ها عبارتند از: مارتین شاو استاد تاریخ جنگ‌ها و سیاست‌ جهانی؛ الکساندر وندت نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و امنیت جهانی؛ جان اگینو استاد ژئوپلیتیک جهانی؛ جوزف نای استاد روابط بین‌الملل و دافع نظریه قدرت نرم؛ رابرت کوهن استاد روابط بین‌الملل و نظریه‌پرداز؛ پیتر هاس نظریه‌پرداز سازه‌انگاری اجتماعی بین‌المللی؛ امانوئل والرشتاین نظریه‌پرداز بحران نظام سرمایه‌داری و نظریه مرکز - پیرامون؛ پیتر کاتزشتاین نظریه‌پرداز فرهنگ استراتژیک و مسائل امنیت اجتماعی بین‌المللی؛ استفان والت نظریه‌پرداز مشهور بین‌المللی و صاحب نظریه رئالیسم ساختاری؛ باری بوزان صاحب مکتب امنیتی کپنهاگ و جان میرشایمر صاحب نظریه رئالیسم تهاجمی و دانشمند روابط بین‌الملل و مصاحبه‌های کوروش ضیابری در ایران‌ریویو با صاحب‌نظران بین‌المللی از جمله: فرانسیس شور، ویلیام وولفورث، مایکل برنر، والتر هیکسون، طاهر عباس، پل‌شلدون فوت، دیپا کومار، جان اوون و پیتر راتلند.

در فصل‌های نخستین کتاب به شناسایی و تدوین معیارهای معناساز دولت سلطه‌گر جهانی تک‌قطبی پرداخته شده؛ چرا که این معیارها نشان می‌دهند افول یا اضمحلال این نظام تا چه حد جدی است. سپس با شناسایی و تعیین الگوهای راهبردی نظام سلطه، تمایز میان افول و اضمحلال ساختاری یا ماهوی را تشخیص داده می‌شود تا تغییر در الگوها و راهبردهای نظام سلطه‌ی جهانی و هر نوع تغییری را بخشی از افول یا اضمحلال نپندارید.

در بخشی از کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی می‌خوانیم:

وقتی از افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا صحبت میکنیم مسئله ما تبیین افول یا اضمحلال ساختار فعلی توزیع قدرت و از آن مهم‌تر تبیین افول یا اضمحلال ماهیت نظم کنونی یعنی نظم سلطه‌گر - سلطه‌پذیر و روش زندگی مادی - الحادی است.
بدیهی است که افول یا اضمحلال ساختار یا تغییر نظام تک‌قطبی، با وجود آنکه هندسه توزیع قدرت جهانی را عمیقاً دگرگون می‌کند می‌تواند مانند گذشته تأثیرات اندکی بر ارکان ماهوی این نظام داشته باشد. بنابراین مسئله اصلی اضمحلال امپراتوری آمریکا به مثابه ساختار توزیع قدرت و عناصر ماهوی آن و هدف اصلی ارزیابی عناصر ساختاری و ماهوی افول یا اضمحلال احتمالی است که تحقیقاً بر هندسه قدرت جهانی (عناصر ساختاری و ماهوی آن) تأثیر عمیقی بر جای خواهد گذاشت.

 ۱۹۱ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6350-33-4 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: مبانی نظری افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا
معیارهای استقرار و تداوم دولت سلطه‌گر جهانی تک‌قطبی
الگوهای راهبردی دولت سلطه‌گر جهانی 
عوامل افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا 
فصل دوم: قرائن، شواهد و ادعاها درباره افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا 
1. آستانه نظام تک‌قطبی و پرهزینه شدن توازن علیه آمریکا
2. شکل‌گیری موازنه نرم علیه آمریکا
3. عقب ماندگی آمریکا از «ترین‌های» جهان 
4. قدرت‌های بزرگ امروز نیک‌خواه و بی‌خطرند
5. پیدایش کانون‌های جدید قدرت اقتصادی بیشترین تأثیر را بر رشد جهان خواهد داشت
6. آیا روزگار ایالات متحده سپری شده است
7. هم‌سنگی قدرت و به چالش کشیده‌شدن هنجارها و قواعد سیاست بین‌الملل
8. توانایی‌های نسبی جوامع در حال توسعه و دگرگونی‌های بزرگ جهانی
9. دوران چیرگی آمریکا به‌سرعت روبه‌پایان است 
10. قدبرافراشتن چین نمود بارز پایان «دوران تک‌قطبی و قامت‌افراشتن آسیاست
11. فزونی یافتن تعهدات راهبردی آمریکا از منابع پشتیبان آن
12. جهان چندقطبیِ در حال ظهور بیش از جهان تک‌قطبیِ تحت سلطه ایالات متحده مستعد ستیز خواهد بود 
13. قدبرافراشتن دیگران یا افول آمریکا 
14. تداوم روند کنونی رشد آشکار چندقطبی شدن فزاینده 
15. پیدایش احتمالی نوعی هندسه بین‌المللی حوزه‌های نفوذ 
16. تفاوت منافع و اهداف قدرت‌های درحال اوج‌گیری با منافع و اهداف ایالات متحده 
17. سلطه آمریکا تنها تحت شرایط خاص به‌ پایان خواهد رسید 
18. ‌افولِ اقتصاد سیاسی بین‌المللیِ آمریکا 
19. جنبش تدریجی قدرت- خیزش آسیا یا افول آمریکا 
20. تشکیل گروه بریکس و رهایی از نظام سیاسی و اقتصادی هژمونیک جهان کنونی 
21. اغراق‌آمیزبودن ظهور بریکس 
22. آمریکا همچنان یکی از قطب‌ها یا قدرت‌های بزرگ نظام باقی خواهد ماند 
23. سنجه‌های اقتصادی و معماری توزیع قدرت در نظام بین‌الملل 
24. قدرت اقتصادی شرط لازم احراز موقعیت در نظام بین‌الملل 
25. قدبرافراشتن دیگران آری، ولی نه به سرعت 
26. ناتوانی قدرت
27. مسئله چیرگی یا افول آمریکا 
28. افول نسبی آمریکا، نه افول مطلق 
29. روند تغییر در توزیع قدرت جهانی 
30. اقتصادهای مستعد بحران و اوضاع اسفناک غرب 
31. فشار بیشتر بر قدرت‌های نوظهور 
32. آیا اقتصاد جهانی چندقطبی شکننده‌تر است؟ 
33. نقش و موقعیت ایالات متحده آمریکا در هندسه آینده نظم بین‌الملل 
34. اصلاحات ساختاری یا افول 
35. کاهش قدرت گروه هفت 
36. آیا نظام جایگزینی در افق جهان دیده می‌شود؟ 
37. غبار ‌گذار: آیا جهان دوباره مانند سابق می‌شود؟ 
38. شباهت آمریکای کنونی با روم در حال سقوط. 
39. تغییر معماری جهانی در سال 2030 نسبت به سال‌های اخیر 
40. بحران ساختاری در نظام جهانی مدرن کنونی 
41. فرود هژمونی آمریکا و عروج چین 
42. فروپاشی ساختار سلطه‌جویی آمریکا به دنبال سقوط مالی یا تجاری جهانی 
43. افول نسبی آمریکا 
44. کانون‌های ثروت و قدرت همواره ناپایدارند 
45. بدهی بخش عمومی ایالات متحده تا سال 2019 به صد درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد   
46. راه‌اندازی دوباره موتور اقتصاد آمریکا کار آسانی نیست 
47. اقتصادهای نوظهور و تغییر ساختار اقتصادی جهان 
48. رکود اقتصادی لزوماً به کاهش قدرت سیاسی یا نظامی منجر نمی‌شود 
49. افزایش ثروت اقتصادی، ملی‌گرایی و رواج روایت‌های غیرغربی 
50. مقاومت در برابر‌ سرمایه‌داری لیبرال 
51. مقاومت علیه منطق قدرت‌های هژمونیک 
52. کاهش میزان حمایت از نقش فعال آمریکا در خصوص مسائل جهانی 
53. سنت دیرینه آمریکا در عقب‌نشینی از رهبری جهانی 
54. چالش‌های سیاسی – داخلی آمریکا و مسئله بین‌الملل‌گرایی 
55. آمریکا از جهان کناره نمی‌گیرد 
56. عقب‌نشینی در کار نیست 
57. تغییر در برترین‌های جهانی 
58. تغییر توزیع ثروت در جهان 
59. شاید آمریکا قامت راست کند  
60. قامت‌افراشتن دیگران؛ شاید اندکی با تأمل 
61. عقب‌نشینی از موقعیت هژمون یا تغییر جهت 
62. اکثریت قاطع آمریکاییان معتقدند که وقایع سایر نقاط جهان، تأثیر بسیار اندکی بر ایالات‌متحده دارد  
63. فروپاشی و افول آمریکا به علت کنارکشیدن یا کاهش ارتباط خود با ساختار 
64. حدود 81 درصد مردم آمریکا معتقدند این کشور در «مسیر نادرستی» قرار دارد 
65. سر به فلک کشیدن کسری بودجه در آمریکا 
66. بحران طبقه متوسط و قدرت آمریکا 
67. آمریکا کشور تناقض‌ها 
68. بازیابی سلامت آمریکا تنها یک سراب است 
فصل سوم: یافته‌ها و نتایج 
1. دلایل تقویت کننده افول و اضمحلال 
2. دلایل تضعیف کننده افول و اضمحلال 
3. بررسی عوامل افول و اضمحلال امپراتوری آمریکا 
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی

برای دانلود کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی

نظرات کتاب افول یا اضمحلال امپراتوری آمریکا و تحول در هندسه قدرت جهانی

مهدی یرگه
۱۳۹۸/۱۱/۲۵
امرکا درحال افول است بازار آمریکا درحال سقوط است
از اون جمله هاس که هروقت یادم میوفته خر غلت میزنم🤣
مشاهد همه نظرات (۱)