دانلود کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس نوشته‌ی محسن احمدی براتی، به تحلیل تجارت سنتی و الکترونیک، حقوق تجارت، قراردادهای الکترونیکی، تعریف متصدی حمل و نقل، حمل و نقل سراسری، اثر قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا و ... می‌پردازد.

بدون شک امروزه تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش‌بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که باعث ایجاد چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی شده و این برهه از تاریخ را دارای برجستگی و اهمیت فوق‌العاده‌ای کرده، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و اخیر بشری است. انقلاب ارتباطی - اطلاعاتی قرن بیست و یک باید بسیار بالاتر از صرف الکترونیکی‌ کردن رابطه انسان‌ها دانسته شود.

تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با به وجود آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه‌ای» که افراد و جوامع را در قالب‌های تازه، ماهیت جدید داده، نه تنها قانون‌های حاکم بر ارتباط و مشارکت میان انسان‌ها، بلکه نگرش جامعه و افراد را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر می‌دهد. بنابراین با وجود اینترنت و تبدیل اطلاعات در فضای مجازی و به وجود آمدن خدمات الکترونیکی، قرارداد‌های الکترونیک پدید آمد و باعث ایجاد مشارکت افراد در فضایی جدید شد.

توسعه به کارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در بستن قرارداد و شک داشتن در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، باعث شده تا قانون‌گذاران کشورهای مختلف و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت فعال شده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه ایجاد کنند. استفاده زیاد از ابزار الکترونیکی در معاملات و متعدد بودن روش‌های انعقاد قرارداد از این راه، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می‌کند.

در بخشی از کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس می‌خوانیم:

علم حقوق با تعریف مفاهیمی چون «ارسال» و «وصول» یا «عقد» یک رخداد حقوقی را تعریف می‌کند که مانند هر رخداد دیگر دو بعد زمانی و مکانی دارد. به حکم منطق، رخداد مورد نظر در زمان و مکانی به وقوع می‌پیوندد که عنصر یا عناصر آن مفهوم، مطابق تعریفی که قانون از آن به عمل آورده است، محقق یا جمع شوند. مثلاً اگر ارسال عبارت از «خروج پیام از کنترل ارسال کنده» باشد. ارسال در زمان و مکانی رخ می‌دهد که پیام از کنترل ارسال کننده خارج می‌شود. یعنی همان زمان و مکانی رخ می‌دهد که پیام از کنترل ارسال کننده خارج می‌شود.

یعنی همان زمان و مکانی که ارسال کننده سیستم خود را مورد استفاده قرارداده است و اگر ارسال «ورود پیام به سیستم خارج از کنترل ارسال کننده» باشد، زمان و مکان ارسال پیام تابعی از زمان و مکان ورود پیام به سیستم مقصد یا اولین سیستم میانی خواهد بود که به احتمال قوی زمان و به ویژه مکانی غیر از زمان و مکانی است که ارسال کننده از سیستم خود استفاده نموده است. وقتی قوانین به تعریف یک پدیده اکتفا می‌کنند، زمان و مکان وقوع پدیده مذکور به طور طبیعی از عناصر آن تعریف تبعیت می‌کنند اگر نتیجه حاصل با مطلوب قانون گذار منطبق نباشد مثلاً قانون‌گذار نخواهد که زمان یا مکان ارسال «زمان یا مکان ورود پیام به سیستم مخاطب یا سیستم واسط باشد.»

دو راه پیش رو دارد: یا باید در تعاریف خود تجدید نظر کرده و بگذارد که پدیده مورد نظر تبعیت طبیعی از عنصر زمان و مکان داشته باشند، مثلاً تعریف ارسال را به «خروج پیام از سیستم ارسال کننده» تغییر بدهد و یا صراحتاً رابطه میان عنصر زمان یا مکان را با پدیده تعریف شده قطع کند. همانطور که برخی از قوانین تجارت الکترونیکی در قضیه مکان ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی چنین کرده‌اند.

 ۱۴۴ صفحه، ۲۵۶ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-229-084-9 

چاپ ۱۳۹۸: ۴۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی تجارت سنتی و تجارت الکترونیک
گفتار اول: تجارت سنتی
گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک
بند نخست: تجارت
بند دوم: حقوق تجارت
بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم
بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک
بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات
بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک
مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی
گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک
گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی
بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی
بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد
بند چهارم: سیستم‌های فاقد نص
گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت
فصل دوم: قرارداد‌های الکترونیکی
مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام
گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام
گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام
بند نخست: در حقوق ایران
بند دوم: در مقررات بین‌المللی
مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول
گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام
گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام
بند نخست: در حقوق ایران
بند دوم: در مقررات بین المللی
مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی
گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی
گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی
گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟
گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی
بحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد
بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد
بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین
بند اول: نظریه اعلام قبول
بند دوم: نظریه ارسال قبول
بند سوم: نظریه وصول قبول
بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها
بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام‌ها
فصل سوم: حمل و نقل زمینی کالا
مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن
گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا
گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل
گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل
گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
بند نخست: تعریف مسئولیت
بند دوم: انواع مسئولیت مدنی
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی
بند نخست: تعهد به وسیله
بند دوم: تعهد به نتیجه
گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده
گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه)
گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل
مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه‌های آن
گفتار اول:کنوانسیون CmR
بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR
بند دوم: محدودیت‌های کنوانسیون
بند سوم: ویژگی‌های متصدی حمل و نقل
گفتار دوم: حمل و نقل سراسری
بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی)
بند سوم: حمل و نقل به روش کریر - ترانس شیپمنت
مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه
گفتار اول: قرارداد حمل و نقل
بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل
بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل
بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل
بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل
گفتار دوم: بارنامه
بند اول: تعریف بارنامه
بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل
بند سوم: صدور بارنامه
بند چهارم: مندرجات بارنامه
بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه
گفتار سوم: اثر قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا
منابع و ماخذ

راهنمای دانلود کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

برای دانلود کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس