دانلود کتاب بعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم

کتاب بعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم نوشته‌ی سورنا کیانی به تشریح روابط بین علل، محورها، سازوکارها، شرایط محیطی، عوامل افزاینده و کاهنده سطح دفاع نظامی و اهداف و پیامدهای این نوع از دفاع در برابر دشمن پرداخته است.

الگوی فرآیندی بعد نظامی دفاع همه جانبه میگوید: به چه دلایلی، بر چه اساسی، با چه ساز و کارهایی، تحت چه شرایط محیطی، با کدام اعمال (ایجابی و سلبی) و برای دستیابی به چه اهدافی، باید به عملیاتی نمودن بعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی در برابر دشمنان، پرداخت؟

الگوی مذکور؛ نقش مولفه‌های احصاء شده از بطن تفاسیر آیات قرآنی مرتبط با این بعد از دفاع همه‌جانبه که در اقسام علی، محوری، راهبردی، واسطه‌ای، محیطی دسته‌بندی شده‌اند را بر نحوه اجرایی شدن دفاع همه‌جانبه نظامی، بررسی و توصیف کرده است. الگوی گزاره‌ای بعد نظامی دفاع همه جانبه به بیان روابط بین گزاره‌ها، آیات، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، زیر شاخص‌ها، و عبارات کلیدی مرتبط با دفاع مذکور در برابر دشمنان بر اساس موضوعیت می‌پردازد.

در بخشی از کتاب بعد نظامی دفاع همه‌جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم می‌خوانیم:

جهاد اسلامى به منظور فرمانروایى در زمین، کشورگشایى، بدست آوردن غنایم، ایجاد بازارهاى فروش، تملک بر منابع حیاتى دیگر کشورها و یا برترى بخشیدن نژادى بر نژاد دیگر نیست. بلکه اهداف آن عبارت از: ترساندن دشمنان خداوند و دشمنان مسلمانان، حفظ مراکز عبادی و مساجد الهی، از بین رفتن فساد در زمین، خواری و رسوایی دشمنان، خاموش کردن فتنه‌ها و جهاد ابتدایىِ آزادی‌بخش، جهاد دفاعى، حمایت از مظلومان در برابر ستمگران، محو شرک و بت‌پرستی و جهانی شدن دین الهی می‌باشد. برای انجام چنین جهادی؛ مبارزه با فتنه و فتنه انگیزان و نبرد با کافران (تا بر طرف شدن فتنه‌های آنان) وظیفه ضروری هر مسلمان در صورت وجود آمادگی و مهیا بودن شرایط و وسایل لازم جهت مبارزه با دشمنان است. (مکارم شیرازی: ج2، 31-25 و هاشمی رفسنجانی: ج1، 485-484)

 ۴۱۶ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-248-047-9 

چاپ ۱۳۹۹: ۸۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
تحلیل مضامین (گزاره‌ها، عبارات کلیدی، شاخص‌ها و مؤلفه‌های) آیات مرتبط با الگوی بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره 7: مفهوم‌شناسی جهاد فی سبیلالله
گزاره 8: تشکیلات‌گرایی جامعه اسلامی در آماده‌سازى و بکارگیری منابع فرهنگى، نظامی، سیاسی و اقتصادى مسلمانان در دفاع از حاکمیت و کیان اسلام
گزاره 9: تقویت بنیه نظامى مسلمانان و تجهیزشان به مجهزترین ادوات جنگی به منظور نمایش توان رزمی برتر آنان تا سرحد ترسانیدن و بازداشتن دشمنان (بالفعل، بالقوه، شناخته و ناشناخته) از تهدید و تجاوز به سرزمین‌های اسلامی
گزاره 10: ملاک‌های بکارگیری فرماندهان نظامی در عرصه جهاد فی سبیلالله
گزاره 11: هماهنگی گفتار و کردار و دانش مداری مجاهدان اسلام
گزاره 12: واکنش مناسب و به موقع در برابر ستیزه جویی‌های سخت و نرم دشمنان
گزاره 13: آثار انتشار اسرار جنگی و شایعات در جامعه اسلامی و راه‌های مقابله با آن‌ها
گزاره 14: مبانی، اهداف و الزامات عملیات روانی
گزاره 15: علل ظهور امدادهای غیبی و آثارشان در عرصه جهاد با دشمنان
گزاره 16: بهره‌برداری از تجارب و عملکرد مجاهدان امت‌های پیشین در برابر دشمنان
گزاره 17: آثار نماز و دعای مجاهدان فی سبیلالله در جهاد با دشمنان
گزاره 18: پاداش مومنان خردمند (جهادگران، شهدا، مجروحان، آسیبدیدگان، مهاجران و آوارگان جنگی) در پیشگاه خدای متعال
گزاره 19: روشهای تقویت روحیه مجاهدان در عرصه جهاد فی سبیلالله
گزاره 20: تبیین علل فرار و جرایم جنگی رزمندگان در میدان جهاد و راه‌های مقابله با آن‌ها
گزاره 21: عوامل مؤثر بر پیروزی مجاهدان اسلام در میدان جنگ
گزاره 22: عوامل مؤثر بر شکست مجاهدان اسلام در میدان جنگ
مفهوم‌شناسی (چیستی، چگونگی و چرایی) بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
1- چیستی بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی در برابر دشمنان
2- چگونگی (الزامات و شرایط) بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
3- چرایی (اهداف و پیامدهای) بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
مبحث الگوی فرآیندی بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
بُعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن
الگوی فرآیندی بُعد نظامی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم
شرح اقدامات و مؤلفه‌های (علی، محوری، محیطی، واسطه‌ای، راهبردی و پیامدی) الگوی فرآیندی بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی در برابر دشمنان
1- اقدامات علی
2-1- دفاع از حریم دین و میهن
2- اقدامات محوری
1-2- شناخت و بکارگیری مبانی دفاع نظامی از کیان اسلام
2-2- کسب آمادگی رزمی در برابر دشمن
3- اقدامات محیطی
1-3- توجه به علل بروز امدادهای غیبی در جامعه
2-3- حفظ اسرار جنگی و کنترل شایعات در جامعه
3-3- مقابله با اشاعه جهاد گریزی در جامعه اسلامی
4-3- ترویج فرهنگ ارزشی مومنان خردمند در جامعه اسلامی
4- اقدامات راهبردی
1-4- تبیین چیستی، چگونگی و چرایی جهاد
2-4- خدا محوری در تولید و بکارگیری تسلیحات دفاعی
3-4- الگوگیری از سلوک فرماندهی نبوی
4-4- دشمن‌شناسی و منطقگرایی قبل از ورود به جنگ
5-4- وظیفه‌شناسی بازیگران عرصه دشمن ستیزی
6-4- ارتباط مسألمت آمیز با دشمنان بی‌آزار
7-4- مقابله با دشمنان معاند
8-4- مؤلفه راه‌های مقابله با دشمنان اسلام
9-4- مؤلفه اجرای عملیات روانی تاکتیکی
10-4- مؤلفه چگونگی عملیات روانی حاکمان الهی علیه دشمن
11-4- مؤلفه مقابله با عملیات روانی دشمن
12-4- مؤلفه تبعیت از الگوی الهی دشمن ستیزی
13-4- مؤلفه عبادت محوری در جهاد
14-4- مؤلفه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت عامل روحیه آفرینی
5- اقدامات واسطه‌ای
1-5- مؤلفه جهاد مظلومان علیه متجاوزان
مؤلفه جهاد مظلومان علیه متجاوزان دارای دو شاخص و چهار عبارت کلیدی: (حج-39 / C43)
2-5- مؤلفه جهاد نجات بخش
3-5- مؤلفه جهاد مظلومان علیه متجاوزان
4-5- مؤلفه تولیدات دفاعی عامل اقتدار جامعه
5-5- مؤلفه چیستی فرماندهی جهادی
6-5- مؤلفه کارآمدی مجاهدان اسلام در عرصه جهاد
7-5- مؤلفه تقویت معنوی مسلمانان
8-5- مؤلفه فرمانده گرایی عامل وحدت تلاش مجاهدان
9-5- مؤلفه مقابله با مخلان امنیت جامعه در شرایط جنگی
11-5- مؤلفه گزینش روش مناسب در پیکار با دشمنان
12-5- مؤلفه تجربه اندوزی از جنگهای مجاهدان پیشین
13-5- مؤلفه شور محوری حاکم قبل از ورود به جنگ
14-5- مؤلفه واقع گرایی مشاوران جنگی
16-5- مؤلفه وعده قرآنی پیروزی حق بر باطل عامل روحیه آفرینی
17-5- مؤلفه وعده قرآنی شکست قطعی دشمنان عامل روحیه آفرینی
18-5- مؤلفه جرم ستیزی در عرصه جهاد
18-5- مؤلفه توجه به عوامل پیروزی در جهاد
19-5- مؤلفه توجه به روشهای جلب حمایت الهی در جنگ
20-5- مؤلفه توجه به علل شکستهای جنگی مجاهدان
21-5- مؤلفه توجه به علل ایجابی و سلبی بروز امدادهای غیبی
6- اقدامات پیامدی
1-6- مؤلفه مقابله هوشمند با دشمنان
2-6- مؤلفه بروز امدادهای غیبی در عرصه جهاد
3-6- مؤلفه پیروزی نهایی اسلام بر دیگر ادیان
4-6- مؤلفه تفوق جهانی اسلام
مبحث الگوی گزارهای بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
الگوی گزارهای بُعد نظامی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم
متن گزاره‌ها، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و عبارات کلیدی الگوی گزارهای
بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره 7: مفهوم شناسی جهاد فی سبیل الله
1- مؤلفه چیستی، چرایی و چگونگی جهاد فی سبیلالله
2- مؤلفه جهاد مظلومان علیه متجاوزان
3- مؤلفه دفاع از حریم دین و میهن
4- مؤلفه جهاد عامل برتری اسلام بر دیگر ادیان
5- مؤلفه جهاد نجات بخش
6- مؤلفه جهاد خدا محور
گزاره 8: تشکیلات گرایی جامعه اسلامی در آماده‌سازى و بکارگیری منابع فرهنگى، نظامی، سیاسی و اقتصادى مسلمانان در مسیر دفاع از حاکمیت و کیان اسلام
- مؤلفه شناخت و بکارگیری مبانی دفاع نظامی از کیان اسلام
گزاره 9: تقویت بنیه نظامى و تجهیز مسلمانان به مجهزترین ادوات جنگی به منظور نمایش توان رزمی برتر آنان تا سرحد ترسانیدن و بازداشتن دشمنان (بالفعل، بالقوه، شناخته و ناشناخته) از تهدید و تجاوز به سرزمینهای اسلامی
1- مؤلفه کسب آمادگی رزمی در برابر دشمن
2- مؤلفه تولیدات دفاعی عامل اقتدار جامعه
3- مؤلفه خدا محوری در تولید و بکارگیری تسلیحات دفاعی
گزاره 10: ملاک‌های بکارگیری فرماندهان نظامی در عرصه جهاد فی سبیلالله
1- مؤلفه چیستی فرماندهی جهادی
2- مؤلفه الگوگیری از سلوک فرماندهی نبوی
گزاره 11: هماهنگی گفتار و کردار و دانشمداری در اجرای عملیات جهادی
1- مؤلفه کارآمدی مجاهدان اسلام در عرصه جهاد
2- مؤلفه فرمانده گرایی عامل وحدت تلاش مجاهدان
گزاره 12: واکنش مناسب و به موقع در برابر ستیزه جوییهای سخت و نرم دشمنان
1- مؤلفه وظیفه شناسی بازیگران عرصه دشمن ستیزی
2- مؤلفه مقابله هوشمند با دشمنان
3- مؤلفه مقابله با مخلان امنیت جامعه در شرایط جنگی
4- مؤلفه برخورد سخت با دشمنان ستیزه جو
5- مؤلفه ارتباط مسألمت آمیز با دشمنان بیآزار
6- مؤلفه مقابله با دشمنان معاند
7- مؤلفه گزینش روش مناسب در پیکار با دشمن
گزاره 13: آثار انتشار اسرار جنگی و شایعات در جامعه اسلامی و راههای مقابله با آنها
- مؤلفه حفظ اسرار جنگی و کنترل شایعات در جامعه
گزاره 14: مبانی، اهداف و الزامات عملیات روانی در جنگ
1- مؤلفه اجرای عملیات روانی تاکتیکی
2- مؤلفه تقویت معنوی مسلمانان
3- مؤلفه مقابله با ترویج فرهنگ جهاد گریزی در جامعه اسلامی
4- مؤلفه اجرای عملیات ضد جنگ روانی دشمن
5- مؤلفه اجرای جنگ روانی حاکمان الهی علیه دشمن
گزاره 15: علل ظهور امدادهای غیبی و آثارشان در عرصه جهاد با دشمنان
1- مؤلفه معنویت گرایی مجاهدان
2- مؤلفه جهاد با دشمنان قوی
3- مؤلفه تقوی محوری مجاهدان
4- مؤلفه اتکال به قدرت لایزال الهی
5- مؤلفه فرمانده محوری و استقامت در برابر مشکلات
6- مؤلفه قدرت الهی حاکم بر تواناییهای مادی
7- مؤلفه دشمن ستیزی مجاهدان
8- مؤلفه جهاد با دشمنان درونی و بیرونی
9- مؤلفه توجه به علل سلبی و ایجابی بروز امدادهای غیبی
گزاره 16: بهرهبرداری از تجارب و عملکرد مجاهدان امتهای پیشین در برابر دشمنان
1- مؤلفه تجربه اندوزی از جنگهای مجاهدان پیشین
2- مؤلفه شور محوری حاکم قبل از ورود به جنگ
3- مؤلفه واقع گرایی مشاوران جنگی
4- مؤلفه عقل مداری حاکم قبل از ورود به جنگ
5- مؤلفه دشمن شناسی و منطق گرایی قبل از ورود به جنگ
6- مؤلفه تبعیت از الگوهای الهی دشمن ستیزی
گزاره 17: آثار نماز و مبانی دعای مجاهدان فی سبیلالله در عرصه جهاد با دشمنان
- مؤلفه عبادت محوری در جهاد
گزاره 18: پاداش مومنان خردمند (جهادگران، شهدا، مجروحان، آسیبدیدگان، مهاجران و آوارگان جنگی) در پیشگاه خدای متعال
- مؤلفه تبیین و ترویج فرهنگ ارزشی مومنان خردمند در سطح جامعه
گزاره 19: روشهای تقویت روحیه مجاهدان در عرصه جهاد فی سبیلالله
1- مؤلفه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت عامل روحیه آفرینی
2- مؤلفه وعده پیروزی نهایی حق بر باطل عامل روحیه آفرینی
3- مؤلفه وعده شکست قطعی دشمنان اسلام عامل روحیه آفرینی
4- مؤلفه پیروزی نهایی اسلام بر دیگر ادیان
گزاره 20: علل جرائم جنگی رزمندگان در میدان جهاد و راههای مقابله با آن
5- مؤلفه جرم شناسی و نحوه جرم ستیزی در عرصه جهاد
گزاره 21: عوامل مؤثر بر پیروزی مجاهدان اسلام در میدان جنگ
1- مؤلفه توجه به الزامات پیروزی در جهاد
2- مؤلفه توجه به مبانی پیروزی در جهاد
3- مؤلفه توجه به ویژگی‌های مجاهدان پیروز در عرصه جنگ
4- مؤلفه اعتقاد راستین به تفوق جهانی اسلام
گزاره 22: عوامل مؤثر بر شکست مجاهدان اسلام در میدان جنگ و راه‌های مقابله با آن‌ها
1- مؤلفه جرایم جنگی، اراده الهی و ضعف‌های فرماندهی
2- مؤلفه ضعف‌های اعتقادی رزمندگان
3- مؤلفه وجود منافقان (دشمنان خانگی) در بین سپاهیان
منابع

راهنمای دانلود کتاب بعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم

برای دانلود کتاب بعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بعد نظامی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب سوم