دانلود کتاب توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

محسن صادقی نسب در کتاب توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تمامی تعاریف موجود و الگوهای نوشتاری و ترسیمی را در حوزه مدیریت راهبردی گردآوری کرده و همراه با مطالعه تطبیقی برخی از کشورهای جهان مورد تحلیل قرار داده است.

توانمندسازی فنی مدیریتی است که کارکنان را از کنترل‌های شدید رها می‌کند تا در برابر عقاید، تصمیمات و اقداماتشان احساس مسئولیت کنند. توانمندسازی فرآیندی بر مبنای توسعه است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل و ارتقاء بینش سیاسی و اجتماعی آنان می‌شود تا بتوانند عوامل محیطی را شناسایی کنند و تحت کنترل خود گیرند. اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان برای گرفتن تصمیمات لازم است بدون اینکه در ابتدا توسط سطوح بالاتر مدیریت نظارت و کنترل واقع شود.

در بخشی از کتاب توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم:

کوئین معتقد است که دو عامل اصلی تعیین کننده نوع مدیریتی است که در سازمان‌ها اعمال می‌شود. این عوامل عبارت است از: «کانون توجه سازمان» و «ساختار سازمان». توجه مدیریت سازمان در مراحل مختلف و وضعیتهای گوناگون عمر سازمان، می‌تواند به «درون» سازمان و یا «بیرون» سازمان معطوف باشد. ساختار سازمان نیز می‌تواند بر «انعطاف پذیری» و یا «اعمال کنترل از بالا» مبتنی باشد. این عوامل بر یکدیگر اثر متقابل دارند؛ بدین معنی که آنگاه که توجه مدیریت بر مسائل درون سازمان متمرکز است، انعطاف پذیری زیادی لازم نیست؛ چرا که عوامل و وضعیت درون سازمان قابل کنترل است، و علاوه بر آن تمایل بکارگیری کنترل از بالا در سازمان وجود دارد. زمانی هم که مدیر به مسائل بیرون سازمان توجه می‌کند از آن جا که وضعیت محیطی تحت اختیار مدیر نیست، انعطاف پذیری برای سازگاری با محیط و پذیرش تحولات محیطی اجتناب ناپذیر می‌شود. البته عوامل دیگری نیز در زمینه انعطاف و کنترل دخیل است؛ به طور مثال اگر نیروی انسانی سازمان، نیروی متخصصی باشد که با مسائل پیچیده سروکار دارد، راهبرد سازمان در اداره نیروی انسانی به سمت انعطاف میل می‌کند.

 ۲۹۵ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-248100-1 

چاپ ۱۳۹۸: ۵۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم شناسی
فصل دوم :دیدگاه‌ها و الگوهای توانمندسازی
فصل سوم: ضرورت و الزامات مأموریت راهبردی
فصل چهارم: ارکان جهت ساز
فصل پنجم: عوامل آموزشی ومهارتی
فصل ششم: عوامل مدیریتی
فصل هفتم: عوامل سازمانی
فصل هشتم: عوامل فرهنگی
فصل نهم: بررسی تطبیقی
فصل دهم: سخن پایانی نویسنده
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

برای دانلود کتاب توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  توانمندسازی مدیران نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران