دانلود کتاب حرکت و زمان در فلسفه


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب حرکت و زمان در فلسفه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب حرکت و زمان در فلسفه

کتاب حرکت و زمان در فلسفه، به تالیف مهدی نجفی‌افرا، به یکى از موضوعات دیرینه و حائز اهمیت فلسفى یعنى حرکت و زمان، با نگرش تطبیقى پرداخته شده است. 

خردورزى و تعمق فلسفى نمایانگر اوج گیرى فکر آدمى است که خود را در سطح ظواهر محدود نساخته، مشغول امور جزیى زندگى نگشته و دلگرمى خود را امورگذراى زندگى قرار نداده است. خود را فراتر از خانه، شهر، کشور، زمین و طبیعت برده و تمام هستى را به صورت یک پرسش و معما در برابر خود مطرح ساخته است. دغدغه هستى گرچه دغدغه‌اى فراگیر است و هر کس به نحوى با آن درگیر، اما برخورد آگاهانه توام با نگرش عمیق و بنیادى تنها در پرتو تفکر فلسفى ممکن و میسر مى‌شود.

تحول و تکامل در اندیشه بشرى نحوه نگرش او را نسبت به فلسفه و مسائل آن نیز متغیر مى‌سازد همان‌گونه که افق‌هایى از فلسفه در نزد برخى متفکران پنهان مى‌ماند، افقهاى تازه‌اى نیز در مقابل اندیشه آدمى گشوده مى‌شود. گشوده شدن افقهاى جدید هم مارا به بازنگرى در تعریف فلسفه و هم در مسائل فلسفى فرا مى‌خواند. ظهور بخش‌هاى مختلف در فلسفه همانند فلسفه دین، فلسفه تاریخ، فلسفه سیاست، شناخت‌شناسى، فلسفه هنر و غیر، همه حاکى از وسعت نگرش فلسفى و محدود نشدن آن به موضوع معین و مشخص است. عنوان فلسفه در همه این‌ها نه مفهوم فایده را دارد و نه به معنى علم به‌کار رفته‌اند. جاى تعجب است از علم شناسانى که به روش و ابزار و غایت علم وقوف و آگاهى دارند ولى این صورت‌هاى متنوع و متعدد فلسفه را علم انگاشته و بیگانه با فلسفه مى‌پندارند.

در همه این‌ها یک نحوه نگرش عمیق و بنیادى بر اساس تحلیل عقلى و منطقى نهفته است که همگى را در حوزه فلسفه و تفکر فلسفى قرار مى‌دهد. نکته حائز اهمیت در اندیشه فلسفى که متاسفانه در دنیاى ما به فراموشى سپرده شده است، پرسش‌هاى فلسفى است. فیلسوف کسى است که هنر ارتباط و پیوند با مسائل پیرامون خود را به‌دست آورده باشد، بتواند با نگرش به عادى‌ترین مسائل پیرامون خود به‌پرسش‌هاى فلسفى رهنمون شود، از طعم غذاها به پرسش از لذت، تبعیض و بى‌انصافى به پرسش درباره عدالت سوق پیدا کند. از کاربرد «هست» یا «است» در عبارات و قضایاى روزمره به‌پرسش از هستى مى‌رسیم. در پرتو چنین دیدگاهى مى‌توان اندیشه‌هاى مختلف فلسفى را در حوزه‌هاى متفاوت به رسمیت شناخته و آن‌ها را محترم شمرد. 

حرکت و زمان نیز از عادى‌ترین پدیده‌هاى زندگى است. کیست که روزانه از جایى به جاى دیگر حرکت نکند، حرکت وسایل مختلف را تجربه نکند و تحولات درونى از غم و شادى، امید و نومیدى را در خود نیابد؟ چه کسى است که از گذشت ایام بى‌خبر باشد، روزها و هفته‌ها و سا‌ها، کودکى، جوانى و پیرى را تجربه نکند و شاید این تعبیر اگوستین بر همگان صادق باشد که تا وقتى پرسش از زمان نیست، زمان روشن‌ترین چیزهاست اما وقتى پرسیده شود که زمان چیست آدمى از پاسخ باز مى‌ماند. 

حرکت و زمان از حیث اختصاص به عالم ماده و طبیعت، ذهن متفکران علوم فیزیکى را نیز به‌خود مشغول داشته است اما زوایایى از حقیقت این دو مطلب در فلسفه و تفکر فلسفى مورد تامل و تفحص واقع شده که عالم علم طبیعت را یاراى دسترسى بدان حقایق نیست. 

یکى از ویژگى‌هاى اصلى کتاب حرکت و زمان در فلسفه، نگرش تطبیقى به موضوع است. متاسفانه یکى از خلأهاى عمده تفکر فلسفى در دنیاى ما فقدان ملاحظات تطبیقى است که اولاً: موجب شده برترى‌هاى تفکر فلسفى رایج در دنیاى ما به نحو محسوس و ملموس در اختیار دیگران قرار نگیرد، ثانیا: به نقاط ضعف و قوت اندیشه خود پى‌نبرده و به بازنگرى در آن‌ها نپردازیم. ثالثا: بسیارى از دریچه‌هایى که در پرتو مقایسه و تطبیق بر ما روشن و نمایان مى‌شود از نظرها مکتوم و پنهان بماند. رابعا: به هم صحبتى و گفتگو در میان اندیشه‌هاى فلسفى نپردازیم و در نتیجه به درک متقابل یکدیگر نائل نگردیم. از این‌رو، کتاب حرکت و زمان در فلسفه بدین لحاظ می‌تواند دریچه جدیدى در نگرش به مسائل و مباحث فلسفى محسوب مى‌شود.

 ۲۸۰ صفحه، ۹۶۳ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-334-147-3 

چاپ ۱۳۸۲: ۱۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۷۹۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
کلیات
بخش اول: بحث حرکت
فصل اول: حکماى یونان باستان
فصل دوم: مفهوم حرکت
فصل سوم: نحوه وجود حرکت
فصل چهارم: حرکت در مقوله (مسافت)
فصل پنجم: حرکت در جوهر
فصل ششم: پویش درونى در فلسفه‌هاى جدید
بخش دوم: زمان
فصل اول: از آغاز تا پایان قرون وسطى
فصل دوم: زمان در حکمت اسلامى
فصل سوم: زمان در فلسفه‌هاى جدید
(خاتمه)
منابع فارسى
منابع عربى
منابع انگلیسى
واژگان انگلیسى فارسى

راهنمای دانلود کتاب حرکت و زمان در فلسفه

برای دانلود کتاب حرکت و زمان در فلسفه و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  حرکت و زمان در فلسفه