دانلود کتاب حقوق کیفری بین‌المللی ایران از سال 1374 تا 1384


خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب حقوق کیفری بین‌المللی ایران از سال 1374 تا 1384 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان
 ۱۱۰ صفحه، ۶۴۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-6406-47-3 

چاپ ۱۳۹۳: ۲۵۰۰۰ تومان قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ تومان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

معرفی کتاب حقوق کیفری بین‌المللی ایران از سال 1374 تا 1384

با همکاری محسن معماریان

این کتاب را می توان به عنوان منبع حقوق جزای بین المللی دانست؛ چرا که در این کتاب به نوعی قراردادهای همکاری ایران در حوزه حقوق کیفری بین المللی با کشورهای دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ضمنا مبحث جالب این کتاب را می توان یافت بحث های تطبیقی سیاسی در جهت اجرا و عدم اجرای این قراردادهای همکاری در حوزه حقوق کیفری است و به عنوان منبع مکمل در درس حقوق جزای بین الملل در مقاطع ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی توصیه می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی
گفتار اول: مبانی نظری قلمرو قراردادها در حقوق کیفری
گفتار دوم: همگرایی بین‌المللی از دیدگاه نظری
گفتار سوم: مبانی همکاری‌ها ازدید حقوق اسلامی
گفتار چهارم: مفهوم استرداد مجرمین
گفتار پنجم: مبانی نظری معاضدت قضایی
فصل دوم: معاضدت قضایی در همکاری بین ایران و دیگر کشورها در حوزه‌ی حقوق کیفری بین‌المللی
مبحث اول: منابع معاضدت قضایی
گفتار اول: معاهدات معاضدت قضایی در امورجزایی
گفتار دوم: قوانین داخلی کشورها
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: عرف و عادت بین‌المللی
مبحث دوم: معاضدت قضایی در قراردادهای همکاری ایران
مبحث سوم: بررسی قراردادهای معاضدت قضایی فی‌مابین ایران و دیگر کشورها
گفتار اول: موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت ایران و دولت آذربایجان
گفتار دوم: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
گفتار سوم: موافقتنامه همکاری قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
گفتار چهارم: موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین ایران و دولت الجزایر
گفتار پنجم: موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت ایران و دولت کویت
فصل سوم: استرداد مجرمین بین ایران و دیگر کشورها در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی
مبحث اول: منابع استرداد مجرمین
گفتار اول: معاهدات استردادمجرمان
گفتار دوم: قوانین داخلی کشورها
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: عرف و عادت بین‌المللی
گفتار پنجم: شرط معامله متقابل
مبحث دوم: بررسی قراردادهای بین ایران و دیگر کشورها در زمینه استرداد مجرمین
گفتار اول: موافقتنامه در امور کیفری (استرداد) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و روسیه
گفتار دوم: موافقتنامه همکاری استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی و دولت کویت
گفتار سوم: موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
گفتار چهارم: موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
گفتار پنجم: موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری الجزایر
گفتار ششم: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان
مبحث سوم: شرایط استرداد مجرمان در چارچوب موافقتنامه‌های موضوع تحقیق
گفتار اول: شرایط جرم ارتکابی
گفتار دوم: جرایم غیر قابل استرداد
گفتار سوم: شرایط شکلی استرداد
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مبحث اول: خلاصه مباحث سیاسی همکاریهای متقابل
مبحث دوم: نتیجه‌گیری
مبحث سوم: پیشنهادها
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب حقوق کیفری بین‌المللی ایران از سال 1374 تا 1384

برای دانلود کتاب حقوق کیفری بین‌المللی ایران از سال 1374 تا 1384 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب حقوق کیفری بین‌المللی ایران از سال 1374 تا 1384