دانلود کتاب حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری

کتاب حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری اثر داگلاس سی. مونتگومری و جورج سی. رانگر شامل 817 مسئله به همراه پاسخ‌های تشریحی آن‌ها است.

بدون تردید کتاب احتمالات و آمار مهندسی پرفسور سی داگلاس مونتگومری، به واسطه استفاده از مسایل واقعی، برای تشریح مباحث تئوریک، گام مهمی برای اثبات اهمیت و نقش دانش آمار، در فعالیت‌های تحقیقاتی، تولیدی، بیمارستانی، علوم پایه و فعالیت‌های خدماتی، برداشته است

داگلاس سی. مونتگومری (Douglas C. Montgomery) استاد مهندسی صنایع دانشگاه ایالتی آریزونا و جورج سی. رانگر (George C. Runger) در کتاب حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری (Applied statistics and probability for engineers) نشان می‌دهند که دانشجویان، محققان، مهندسان، مدیران و کارشناسان رشته‌های مختلف می‌توانند یاد بگیرند که چگونه از آمار در صحنه‌های واقعی استفاده نمایند.

تعداد ۸۱۷ مسئله‌ای که در این کتاب ارائه شده است، نه تنها به دانشجویان رشته‌های مهندسی (به ویژه مهندسی صنایع)، فیزیک، شیمی، و علوم مدیریتی، در حل مسایل احتمالات و آمار کمک می‌کند، بلکه مسایل موجود در این کتاب نشان می‌دهد که با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری، می‌توان در عرصه فعالیت‌های صنعتی، پزشکی، خدماتی، تحقیقات، زیست شناسی، بهبود طراحی، بهبود فرآیندها، و هر حوزه کسب و کار دیگری، به خوبی مسایل و مشکلات را به صورت اثربخشی با کمک آمار، تجزیه و تحلیل کرد. بنابراین با استفاده از مسایل موجود در این کتاب، صنعتگران و افرادی که در حوزه‌های مختلف کسب و کار حضور دارند، می‌توانند یاد بگیرند که چگوند، و چه بخش از مشکلات حوزه کاری خود را، با استفاده از آمار، به خوبی حل کنند.

مسائل این جلد از کتاب منطبق با فصول جلد 1 کتاب «آمار و احتمال کاربردی مهندسی» است. از آنجایی که برای فصل 1 کتاب، مسئله‌ایی ارائه نشده است، لذا مسائل فصل 1 این کتاب، در واقع مربوط به مسائل فصل 2 کتاب «آمار و احتمال کاربردی مهندسی» است. به همین ترتیب شماره فصول این کتاب یک شماره کمتر است. اما برای راحتی دانشجویان، شماره مسائل، دقیقا بر اساس شماره مسایل کتاب اصلی تنظیم شده است، تا مغایرتی در شماره مسائل پدید نیاید.

فصل 1 این کتاب، مسائل و پاسخ مربوط به مباحث احتمالات را شامل می‌شود. فصل 2 و 3 به ترتیب مسائل و حل مربوط به مباحث متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته، به همراه توزیع احتمالات آن‌ها را ارائه می‌کند. در نهایت فصل 4، مسائل مربوط به توزیع احتمالات توأم را به صورت مفصل، و با ارجاعات لازم، تشریح و حل می‌نماید.

فهرست مطالب

فصل نخست: احتمالات
2-1 فضای نمونه و پیشامد
2-2 تفسیر احتمالات
2-3 قاعده جمع
2-4 احتمال شرطی
2-5 قانون ضرب و قانون احتمال کل
2-6 استقلال
2-7 تئوری بیس (بیز)
2-8 متغیرهای تصادفی
2-9 تمرینات تکمیلی
2-10 مسایل پیشرفته
فصل دوم: متغیر تصادفی گسسته و توزیع احتمالات آن
3-1 متغیرهای تصادفی گسسته
3-2 توزیع احتمال و تابع جرمی احتمال
3-3 تابع توزیع تجمعی
3-4 میانگین و پراش یک متغیر تصادفی گسسته
3-5 توزیع یکنواخت گسسته
3-6 توزیع دو جمله‌ای
3-7 توزیع هندسی و دوجمله‌ای منفی
3-8 توزیع فوق هندسی
3-9 توزیع پوآسون
3-10 تمرینات تکمیلی
3-11 مسایل پیشرفته
فصل سوم: متغیر تصادفی پیوسته، و توزیع احتمالات آن
4-1 متغیرهای تصادفی پیوسته
4-2 توزیع احتمالات و توابع چگالی احتمال
4-3 توابع توزیع تجمعی
4-4 میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی پیوسته
4-5 توزیع یکنواحت پیوسته
4-6 توزیع نرمال
4-7 تقریب نرمال برای توزیع‌های دوجمله‌ای و پوآسون
4-8 توزیع نمایی
4-9 توزیع‌های اِرلنگ و گاما
4-10 توزیع ویبول
4-11 توزیع لاگ نرمال
4-12 توزیع بتا
4-13 تمرینات تکمیلی
4-14 مسایل پیشرفته
فصل چهارم: توزیع احتمالات توأم
5-1 دو یا بیش‌تر از دو متغیرتصادفی
5-2 کوواریانس و همبستگی
5-3 توزیع‌های توأم
5-4 توابع خطی متغیرهای تصادفی
5-5 توابع عمومی متغیرهای تصادفی
5-6 توابع مولد گشتاور
5-7 مسایل تکمیلی
5-8 مسایل پیشرفته
پیوست

 ۶۲۲ صفحه، ۹ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-7736-10-4 

چاپ ۱۳۹۴: ۲۷۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری

برای دانلود کتاب حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری