دانلود کتاب حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش

  • از: مهدی گلچین عارفی
  • ناشر: انتشارات روزنه
  • ۲ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش

کتاب حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش، تالیف مهدی گلچین عارفی، پیرامون معماری و تاریخچه مدرسه مبارکه غیاثیه در شهر خرگرد (خواف) در استان خراسان رضوی است.

به گفته مهدی گلچین عارفی، این اثر نتیجه گامی نو در راهی بس کهنه است: گامی نو از آن رو که اینگونه اندیشیدن در نظام مَدرسی روزگار ما و بیان این اندیشه‌ها به زبان مَدرسی چندان رهرو نداشته است و در راهی بس کهنه از آن رو که همان راهی است که پیشینیان در نوشتن تاریخ‌های ذاکرانه در پیش گرفتند. 

خداوند هزاران سال پیش انسان را آفرید و کره خاکی را جایگاه او قرار داد. هزاران سال است که انسان‌ها در این کره خاکی می‌زایند و می‌زیند و می‌میرند و خاک می‌شوند. هزاران سال است که انسان‌ها در این کره خاکی می‌سازند. هزاران سال است که ساخته‌های انسان‌ها ویران می‌شود و به خاک بر می‌گردد. خدا آدمی‌زاد را از خاک آفرید و به خاک باز می‌گرداند و روزی او را دوباره از خاک برخواهد آورد. آدمی‌زاد و ساخته‌های او به هم می‌مانند: هر دو از خاک بر می‌آیند و به خاک باز می‌گردند. 

در طی هزاران سالی که آدمی‌زاد بر این کره خاکی زیسته، اندکی از آن را آبادان کرده است. همه آنچه از سطح زمین پذیرای آدمی است از یک‌ هشتم سطح آن فراتر نمی‌رود. اگر تصور انسان از تاریخ زیست خود درست باشد، شمار مردگان در طی این هزاران سال هفت برابر شمار زندگان امروز است. با این شمار، هیچ متر مربعی از زمین نیست که دست‌ کم یک نفر از انسان‌ها در آن نخفته باشد. خاک همه جای زمین خاکِ پیکر یک یا چند انسان است. 

انسان‌ها در طی این هزاران سال بناهایشان را از خاک برآورده‌اند؛ ناگزیر از خاک خودشان. بناها خویشاوندان انسان‌اند. انسان در میان جمادات خویشاوندی نزدیک‌تر از بناها و سفالینه‌ها ندارد: همه این‌ها از خاک یکدیگر بر آمده‌اند و با خاک یکدیگر در آمیخته‌اند. دهر کوزه‌گری است که از خاک تن آدمیان کاسه و کوزه می‌کند؛ خشت‌ مالی است که خاک کالبد آدمیان را به کالبد خشت می‌زند. در هر خشت و آجر، در هر شیشه و آهن، در هر ساخت‌ مایه خاکی، می‌شود نشانی از پیکر آدمیان جست و از اینها بوی آدمی شنفت.

کتاب حکایت خرگرد و مدرسه به این موضوع نیز اشاره می‌کند که رفتار آدمیزاد با خاک و برافراشتن بناها و معاملت او با عمارت‌ها معاملت با خویشتن و خویشان است. انسان‌ها از خاک خود بناها بر می‌افرازند و بناهایشان، همچون خود ایشان، روزی فرو می‌افتد و به خاک باز می‌گردد. تاریخِ ساختن، تاریخ آبادان کردن، تاریخ معماری همان تاریخ رفتار انسان با خویشتن و خویشان است؛ تاریخ تعامل با پیکر آدمیان است. انسان خویش را بر صورت عمارت‌ها می‌سازد و در آن‌ها می‌زید. زیستن انسان در بناها زیستن در خویش است. مطالعه تاریخ معماری مطالعه تاریخ معاملت انسان با خویشتن و زیستن در خویشتن است. 

زمین حامل رازهای نهفته‌ای است که روزی، به خواست خدایش، آن‌ها را فاش خواهد کرد؛ بیرون خواهد ریخت. معماری، عمارت‌ها، بناهای بر آمده از زمین نیز حامل رازهایی است؛ در کتاب حکایت خرگرد و مدرسه، شاهد رازهایی از هزاران‌ هزار انسانی که آن‌ها را ساختند و هزاران‌ هزار انسانی که خاک شدند و خاک خود را به آن بناها سپردند می‌شویم.

مطالعه تاریخ معماری مطالعه رازهای وجودی انسان است. تاریخ معماری هزاران پرسش پیش روی پژوهنده پرسنده می‌نهد. این پرسش‌ها همه گران‌قدرند؛ اما مرتبه‌ها دارند. پرسش‌ها در یک مرتبه و یک قدر نیستند. ارجمندترین پرسش‌ها آن است که به رازهای وجودی انسان نزدیک‌تر باشد. پرسش‌هایی از رازهای نهفته زمین و خاک و انسان، در زیستن و ساختن و آبادان کردن و ویران کردن و مردن و خاک شدن و دوباره ساختن و... . پرسش‌های وجودی از معماری در دالان تاریخ پرسش از رازهایی است که خاک در دل دارد؛ خاک مصوّر، خاکی که انسان از انسان‌ها صورت داده و پرداخته و برآورده تا در آن بزید و ببالد و بمیرد. 

پرسش از معماری از آن حیث که حامل رازهای انسان‌ها و اسرار زمین است، پرسش از زیستن و ساختن انسان‌ها، پرسش از ذکرها و غفلت‌های انسان‌ها در زیستن و ساختن، پرسشی ذاکرانه است. پرسش از رازهای زمین و آدمیانْ غفلت‌سوز و بیدار کننده است؛ پرسشی است که از خاک آغاز می‌شود، اما روی در افلاک دارد؛ پرسشی است که پرده‌ها را برای یافتن رازهای تو بر تو کنار می‌زند و آدمی را به یاد رازهای تو بر توی هستی می‌خواند.

در بخشی از کتاب حکایت خرگرد و مدرسه می‌خوانیم:

سخن از چه چیزهایی است؟ از چه جنس؟ شاید بتوانیم این چیزها یا دست‌کم بعضی از آن‌ها را بیابیم. شاید با افزودن آن‌ها بر دانش‌مان بتوانیم حیرت‌مان را به فهم تبدیل کنیم. و یا بهتر از آن حیرت‌مان را به حیرتی دیگر تبدیل کنیم؛ حیرت ناشی از شناختن نشانه‌ها: دیدن نشانه‌ها. آنگاه است که مدرسه غیاثیه بر ما مبارک خواهد شد. شاید نتوانیم همه چیز را بیابیم اما می‌توانیم از ابهام داستان بکاهیم. برای یافتن آنچه بتواند حیرت ما را بگرداند باید بجوییم. 

نخستین پرسش‌هایی که در مواجهه با مدرسه غیاثیه بر ما روی نمود به «جای مدرسه» پیوسته بود: اینجا کجاست که پذیرای مدرسه شده است و چرا مدرسه را اینجا ساخته‌اند؟ مدرسه غیاثیه ما را به نگاهی عمیق می‌خواند به محیط اطرافش. دعوتمان می‌کند که در این نکات تأمل کنیم که اینجا چگونه جایی است و چه کسانی اینجا را چنین جایی دیده‌اند؟ این خود مدرسه غیاثیه خرگرد است که ما را به پرسیدن این پرسش‌ها فرامی‌خواند. آنچه مدرسه می‌خواهد از او بپرسیم همین است. در واقع به سبب پدید آمدن این حیرت درباره جای مدرسه غیاثیه، این بنا به نمونه‌ای آشکار برای بررسی رابطه اثر معماری با بستر پیدایشش تبدیل شده است. 

می‌توان رابطه اثر معماری و بستر پیدایش و حضورش را به رابطه واژه و متن شبیه دانست. معنای کامل واژه را هنگامی درخواهیم یافت که به متن توجه کنیم. در این متن واژه‌ها معنایشان را در جایگاهشان می‌یابند و اصولاً این معنا در این «جایگاه» حاصل می‌شود. البته متن نیز معنای خود را از تک‌واژه‌ها می‌یابد و با دانستن معنای واژه‌ها و شناخت جایگاهشان می‌توان به معنای متن راه برد. آنچه میان اثر معماری و بستر پیدایش و حضورش می‌گذرد نیز کمابیش چنین است. شناخت هر اثر معماری توجه به «جایگاه» آن را می‌طلبد و جهان پیرامون اثر را هم با توجه به اثر معماری بهتر می‌توان فهمید. هر یک از این دو راهی است برای شناخت دیگری و فهم هریک از آن‌ها بدون در نظر آوردن دیگری کامل نیست. این نکته در مواجهه با مدرسه غیاثیه خرگرد بیشتر رخ می‌نماید. در حقیقت حیرتی که درباره «جایگاه» مدرسه غیاثیه خرگرد در بیننده پدید می‌آید آغاز مناسبی است برای رسیدن به فهمی از رابطه اثر معماری و بسترِ پیدایشش.

 ۱۴۳ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-334-522-8 

چاپ ۱۳۹۴، قیمت الکترونیکی: ۷۵۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

تقریظ
۱. درآمد
۲. خرگرد در ایران‌زمین
در خراسان
ولایت خواف
راه‌های خواف و خراسان و ایران
نسبت خرگرد با راه‌های خواف
۳. زمین و آسمان خرگرد
درۀ خواف
منابع آب
قلعه‌کهنه و کوجه
بادها
دشت ناامید
۴. رزق و روزی خرگرد
بازرگانی
دام و کشت
صنعت در خرگرد
۵. شهر اولیا
نشانه‌هایی از سابقۀ علمی خواف
مزارات
خاک اولیا
نظامیۀ خرگرد
معلمان خواف
۶. ایران و خراسان در دورۀ شاهرخ
آرامش پس از طوفان
شاهرخ، سلطان صاحب‌قران
آرامش و امنیت کشور
اوضاع اهل علم و فن
آبادانی ایران
نهضت آبادانی
بانیان و حامیان
حامیان مدرسه
مدرسه و آیین‌ها
راز آبادانی
۷. خواجه غیاث‌الدین پیراحمد خوافی
پیراحمد بن اسحق، العبد
وزارت خواجه غیاث‌الدین پیراحمد
«بسعی پیراحمد خوافی»
۸. استاد قوام‌الدین شیرازی
۹. داستان خرگرد
جای مدرسه
خرگرد پیش از مدرسۀ غیاثیه
چنان مدرسه‌ای
از همین خاک
رؤیای خرگردی
دنبالۀ داستان خرگرد
۱۰. خاتمه
کتاب‌نامه
نمایه

راهنمای دانلود کتاب حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش

برای دانلود کتاب حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  حکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسه غیاثیه و بستر ظهورش